СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Інформаційний бюлетень

Шановні пані та панове!

Сумська торгово - промислова палата  представляє Вашій увазі випуск інформаційного бюлетеня

від 18.03.2020 р.

Виставки, конференції, інші заходи


 

Верховна Рада підтримала бізнес в умовах карантину

Прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)» (проєкт Закону зареєстровано за №3220)

Основні зміни до Податкового кодексу України:

·                    Штрафні санкції не застосовуються за порушення податкового законодавства, вчинені з 01.03.2020 р. по 31.05.2020 р.

·                    Пеня не нараховується з 01.03.2020 р. по 31.05.2020 р., а нарахована, але не сплачена за цей період пеня, підлягає списанню.

·                    Вводиться мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18.03.2020 р. по 31.05.2020 р.

·                     Річна декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік подається до 01.07.2020 р.

Основні зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»:

·                    ФОП тимчасово звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску за себе з 01.03.2020 р. по 30.04.2020 р.

·                    Штрафні санкції за несвоєчасну сплату, неповну сплату, несвоєчасне подання звітності по єдиному внеску не застосовуютьсяз 01.03.2020 р. по 30.04.2020 р.

·                    Платникам єдиного внеску не нараховується пеня з 01.03.2020 р. по 30.04.2020р., а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

·                     Запроваджено мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску з 18.03.2020р. по 18.05.2020р.

Основні зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

Для ФОП, які не сплачували страхові внески з 01.03.2020 р. по 30.04.2020 р., цей період включається до страхового стажу та вважається, що страхові суми було сплачено у розмірі мінімального страхового внеску, визначеного законодавством.


Казахстан увів режим протидiї поширенню коронавiрусу COVID-19 при перетинi державного кордону

У зв'язку з небезпекою поширення коронавiрусу COVID-19 Президент РК К.Ж.Токаєв 26.01.2020 р. доручив Уряду РК провести упереджувальні заходи, якi були ухвалені того ж дня в формi комплексу заходiв за 10-мa напрямами.

Перший передбачає «посилення санiтарно-епiдемiолоriчного та мiграцiйного контролю у пунктах пропуску на державному кордонi, у т.ч. на об'єктах повiтряного, автомобільного та залiзничного транспорту».

Першочергово було припинено повiтряне, залiзничне i автомобiльне сполучення з КНР, припинено (обмежено) низку авiарейсiв з країнами, в яких спостерiгається спалах захворювання (lран, Пiвденна Корея, Японiя тощо).

Постановою Головного санiтарного лiкаря РК Ж.Бєкшина №21-11/393 вiд 26.02.2020 р., яка набула чинностi 01.03.2020 р., в залежностi вiд ситуації з поширенням небезпечного коронавiрусу визначено три категорiї країн та конкретнi алгоритми дiй з прибулими до РК особами за кожною з категорiй. При цьому розглядається перiод з 14 днiв, передуючий прибуттю до РК.

I категорiя подiлена на 1-A (Китай, lран) та 1-Б (Гонконг, Макао, Тайвань, Південна Корея, Японiя, Iталiя). За мiсцем прибуття до РК всi прибулi з цих країн особи на 14 днiв надходять у карантин з iзоляцiєю в стацiонарi. В окремих випадках карантин може бути подовжено.   Протягом   10 днiв   пiсля виписки пацiєнти перебуватимуть пiд наглядом медичної установи за мiсцем проживания. Стан їх здоров'я буде щоденно уточнюватися засобами зв'язку.

До II категорiї належать особи, якi прибувають з Сингапуру, Таїланду та Азербайджану. Цi особи не будуть iзольованi, але перебуватимvть пiд домашнiм карантином протягом 14 днiв. Їх стан здоров'я контролюватиметься шляхом щоденного вiдвiдування медичним працiвником полiклiнiки за мiсцем проживання. У наступнi 10 днiв передбачено щоденне здiйснення засобами зв'язку моніторингу стану здоров'я зазначених осiб.

III каrегорiя – це особи, якi прибули з країн – ФРН, США, ОАЕ. Великої Британiї. Францiї, Малайзiї, Кувейту, Бахрейну, Iспанiї. Прибулi з цих країн особи не матимуть обмежень щодо пересувань. Вони перебуватимуть пiд щоденним монiторингом засобами зв'язку та медичним наглядом в полiклiнiцi за мiсцем проживання протягом 24 днiв з дня перетину кордону Казахстану.

Порушники встановленого режиму притягуються до адмiнiстративної вiдповiдальностi.

За iнформацiєю МОЗ РК, з 1 березня ц.р. в транспортних «хабах» та пунктах пропуску на державному кордонi посилено режим монiторингу прибулих осiб. Оскiльки симптоми ГРВI i коронавiрусу COVID-19 є iдентичними, то пiдвищена температура тiла, кашель, чхання або знаходження поруч з особою, в якої були визначенi такi симптоми, може стати причиною iзолювання i направлення для проведення тест-контролю i карантину на 14 днiв до спецiалiзованої iнфекцiйної лiкарнi за мiсцем перевiрки.

При використанні автоперевiзниками України паромної переправи Баку-Курик (або Актау) на Каспiйському морi слід враховувати спалах захворювання в Iранi i подальше перенесення його на територiю Азербайджану та Грузiї. Спiльне перебування з особами з Iрану (категорiя I-Б) i Азербайджану (категорiя II) може стати причиною затримки i направлення в карантин. Такий випадок мав місце 01-03.03.2020 р. в ходi перемiщення українських автоперевiзникiв поромом «Професор Гуль» за маршрутом Баку – Курик.

Вiдповiдно до вiдомчого наказу РК у сферi торгового мореплавання №02-01-173 вiд 28.02.2020 р. «Про заходи профiлактики коронавiрусної iнфекцiї» передбачено всiм портам i причальній iнфраструктурi посилити санiтарно-епiдемiологiчний контроль, зокрема:

·                    заборонити вихiд iз суден членiв екiпажiв та iнших осiб, якi знаходяться на борту судна до схвалення санiтарно-карантинним контролем;

·                    при пiдходi до портiв РК повiдомляти про стан здоров'я екiпажу та iнших осiб;

·                    органiзувати дезінфекцiйнi бар'єри мiж судном i причалом, визначити санiтарний причал для стоянки суден;

·                    встановити медичний нагляд за всiма екiпажами суден, забезпечити готовнiсть медичних постiв для проведення дезінфекцiйних заходів.

За останньою iнформацiєю, з 05.03.2020 припинено поромне перевезення автоперевiзникiв мiж Баку-Курик (Актау).

Просимо вpaxyвaти вимoги режиму протидiї поширенню коронавiрусу 2019-nCoV на територiї РК при визначеннi логiстичних маршрутiв i типу вантажу, утриматись вiд перевезення товарiв нетривалого зберiгання на випадок виявлення у водiїв ознак захворювання.


22-24 квiтня в КВЦ «Парковий» (м. Київ, вул. Паркова, дорога 16а) проходитиме другий мiжнародний Експо-Конгрес «Бiзнес для Розумних Мiст»

Це глобальний захiд, який має на метi зiбрати лiдерiв регiонiв для вирiшення проблемних питань у мiстах та пошуку найкращих партнерiв для реалiзацiї проєктiв та надання послуг.

Протягом вказаного заходу заплановано проведення трьох конгресiв, шести тематичних конференцiй, презентацiї виставкової експозицiї проєктiв розвитку мiст, а також низки локальних подiй/семiнарiв/майстер-класiв, органiзованих з метою обговорення нових свiтових трендiв у сферi трансформацiї мiст. У Експо-Конгресi «Бiзнес для Розумних Мiст» вiзьмуть участь представники Уряду України, вiдомi в усьому свiту спiкери та регiональнi лiдери, представники бiзнес-спiльноти.

Отримати детальну iнформацiю про захiд та умови участi можна на сайтi: https://businessforsmartcities.com/


 

09 – 11 червня 2020 року в Сараєві (Боснія і Герцеговина) відбудеться 10 Міжнародна виставка ENERGA

У рамках виставки планується проведення конференції за участю понад 100 відомих доповідачів. На конференції будуть обговорюватися питання енергетичної галузі, серед яких:

·                    вітер як складова альтернативної енергетики;

·                    роль та значення покупця на відкритому ринку;

·                    фотоелектричні станції – практичний досвід.

Детальніше – на сайті: www.energa.ba/


 

Готуємо бізнес-місію до Чехії

У контексті виконання Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час 8-го засідання Українсько-чеської змішаної комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва (доручення КМУ від 24.07.2018 № 26887/1/1-18) наразі розглядається можливість щодо проведення протягом поточного року спеціалізованої торгової місії в Чехію провідних українських експортерів продовольчих товарів.

На думку Посольства України в Чеській Республіці, наразі існує значний потенціал нарощування експорту української продовольчої продукції на чеський ринок, про що свідчить позитивна динаміка зростання двосторонньої торгівлі товарами АПК протягом останніх років. Так, за результатами 11 місяців 2019 р. експорт товарів АПК з України в ЧР зріс на 41,2% та досяг рівня 41,8 млн. доларів США. Позитивним трендом також є збільшення частки в українському експорті аграрної продукції товарів різного ступеню переробки, у т.ч. харчових продуктів. Водночас, станом на сьогодні українські продовольчі товари майже не представлені в провідних продовольчих мережах Чехії, хоча, як засвідчили робочі контакти Посольства, існує значний інтерес до продукції з України. При цьому Чехія в значних обсягах (понад 10 млрд. дол. США на рік) імпортує продукцію АПК з різних країн світу. Насамперед, йдеться про м’ясо птиці та свинину, молочну продукцію, яйця птиці, рибу та рибну продукцію, овочі, фрукти та горіхи, рис, кукурудзу, продукцію борошномельно-круп’яної промисловості, насіння соняшнику, продукцію олієжирового комплексу, цукор, кондвироби, шоколад, макаронні вироби, хлібобулочні, кондитерські вироби, різні інші харчові продукти, мінеральні води, вина та інші алкогольні напої, продукцію переробки овочів, плодів, соки, спирт, макуху, продукцію для годівлі тварин, тютюн та тютюнові вироби, сіль тощо.

Проведення торгової місії в ЧР українських експортерів продовольчих товарів може бути поєднане з участю або відвіданням однієї з провідних в регіоні Центральної та Східної Європи міжнародної продовольчої виставки «САЛІМА» (20-23 квітня 2020 р., м. Брно).

Якщо вас зацікавила ця інформація, просимо поінформувати Cумську ТПП.


Змiни у податковiй, митно-тарифнiй, нетарифнiй полiтицi Сполученого Королiвства Великої Британiї i Пiвнiчної Iрландiї

У податковiй, митно-тарифнiй, нетарифнiй полiтицi Великої Британiї впродовж лютого 2020 року вiдбулись змiни, що можуть мати вплив на українсько-британськi торговельно-економiчнi вiдносини, кон'юнктуру товарних ринкiв та внутрiшнiх цiн:

-         опублiковано   пояснения   щодо   використання   поштових   сервiсiв, якi дiють у Великiй Британiї для експортно-iмпортних операцiй -https://www.gov.uk/government/publications/notice-143-a-guide-for-international-post-users;

-         оголошено про змiни окремих товарних кодiв у правилах митного оформления        iмпортних      та                                    експортних            вантажiв https://www.gov.uk/guidance/changes-to-commodity-codes-in-chapter-76-tariff-stop-press-notice-8, https://www.gov.uk/guidance/changes-to-commodity-codes-in-chapters-21 -and-3 8-tariff-stop-press-notice-9;

-         внесено змiни до законодавства щодо протидiї вiдмиванню грошей

https://www.gov.uk/guidance/money-laundering-regulations-who-needs-to-register.
  

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери


Читайте в березневому номері журналу «Ділові новини»: СП «РАДМІРТЕХ» – нове слово в сфері обліку води

Керуючись вимогами новітніх світових стандартів та тенденцій, СП «Радміртех», м. Харків, розробляє та впроваджує системи обліку енергоресурсів та передачі даних в комерційних та технологічних сегментах.

За останні 10 років компанія розробила гаму засобів передачі даних та датчиків для різних груп споживачів через впровадження бездротових технологій, включаючи GPRS, NB, LoRa WAN.

Технології СП «Радміртех» базуються на платформі SmartCount власної розробки, яка дозволяє контролювати процес обліку енергоносіїв, не виходячи з офісу. Еволюція технологій IoT і Big Data сприяє постійному вдосконаленню програмних продуктів компанії з непохитним акцентом на задоволення потреб клієнтів.

Більше інформації – на сторінках журналу «Ділові новини»

СП «РАДМІРТЕХ»

пр. Московський, м. Харків, Україна, 19961037

т./ф.: +38 057 727 53 35

kommerc@radmirtech.com.ua

http://www.radmirtech.com.ua


 

Глухівський інститут луб’яних культур шукає партнерів в Україні та за кордоном

Інститут луб’яних культур НААН вже майже 90 років здійснює науковий супровід галузей льонарства і коноплярства, створюючи для потреб сільгоспвиробництва нові високопродуктивні сорти льону-довгунця і промислових конопель, сортові технології вирощування та енергоощадні технології збирання та перероблення. Унікальний науковий потенціал дозволяє інституту виконувати науково-дослідні роботи на замовленням комерційно-виробничих структур, особливо у брендовій на сьогодні темі «промислового коноплярства».

Інститут луб’яних культур НААН має ґрунтовні знання у сфері вирощування й переробки конопель та портфель інноваційних розробок і розглядає різні напрями взаємовигідної співпраці, спрямовані на ефективну передачу накопичених знань, впровадження інновацій, освоєння нових видів виробництв у сільській місцевості, ефективне використання наявного в регіоні потенціалу та підвищення його конкурентоспроможності.

Сьогодні Інститут успішно здійснює консалтинговий супровід коноплевиробництва, який включає підбір сортів для конкретних господарств і напряму використання сировини, рекомендації з технології вирощування та технічних засобів для збирання та переробки, за необхідності, підбір технологічного обладнання та його налаштування тощо.

Інститут має можливості для проведення спільних наукових досліджень. Зокрема, зі створення сортів промислових конопель нового покоління з заданими ознаками. Успішність досліджень обумовлена залученням національного генофонду конопель, що налічує понад 500 зразків різного еколого-географічного походження, наявністю методик селекції за різними напрямами, використанням технології in vitro, фітотронів тощо.

Серед останніх селекційних розробок – сорти промислових конопель біоенергетичного напряму: Глухівські 51 і Глухівські 85, харчового – Миколайчик і Артеміда та терапевтичного – Вік-2020.

Співробітниками інституту накопичено унікальний досвід зі збирання й переробки конопель, який стане в нагоді при розробленні технічних засобів для використання на підприємствах малого та середнього бізнесу. Зокрема, якщо вирощування промислових конопель і реалізація конопляної сировини (насіння та трести) приносить малому сільськогосподарському підприємству прибуток близько 26 тис. грн/га, то за умови переробки насіння на олію та обрушене насіння прибуток складатиме 63 тис. грн/га, а при залученні первинної переробки трести цей показник зросте до 86 тис. грн/га.

Інститут відкритий до співпраці та всебічного взаємовигідного партнерства для створення оптимальних умов сталого розвитку як сільських територій, так і суспільства в цілому.   

Більше інформації – в журналі «Ділові новини»

Інститут луб’яних культур НААН

вулиця Терещенків, 45, Глухів,

Сумська область, Україна, 41400

Тел.: +38 0544 42 21 35

ibc1931@ukr.net

http://ibc-naas.com/


 

Міжнародний тендер в Сербії

Мiнiстерством фiнансiв Сербiї 31травня 2019 року оголошено тендер на отримання листiв про зацiкавленiсть у придбаннi банку «Комерцiална банка» https://www.kombank.com/sr

Довiдково: «Комерцiалъна банка» є одним з десяти найбiлъших банкiв в PC, 41,74% якого перебуває у власностi держави, 24,4% - ЄБРР та 10% фонду Свiтового банку. Ринкова цiна банку складає на сьогоднi близъко 400 млн. евро, отриманий минулого року прибуток – 71 млн. євро. Банк має 202 фiлiали в PC та 2770 працiвникiв, працює в Республiцi Сербськiй (БiГ) та Чорногорiї.

Оголошення розмiщено на сайтi Мiнiстерства фiнансiв PC https://www.mfin.gov.rs/newsitem.php?li=l&id=9785

Листи про зацiкавленiсть мають бути направленi до Мiнiстерства фiнансiв PC до 21 червня ц.р. Учасники, якi виконали необхiднi критерiї, будуть запрошенi до подальшої участi в тендерi на продаж банку, вид якого буде визначено Мiнфiном PC.

Листи про зацiкавленiсть можуть бути направленi компанiями, якi займаються банкiвською дiяльнiстю не менше останнiх трьох рокiв, а вартiсть їх загального банкiвського капiталу станом на кiнець 2018 року становить не меншої 1 млрд. євро або протягом останнiх 10 рокiв акумулювали кошти у розмiрi не менше 500 млн. євро.

Учасниками також можуть бути компанiї, якi здiйснюють управлiння майном вартiстю не менше 1 млрд. євро станом на кiнець 2018 року або протягом останнiх 10 рокiв є iнвесторами мiнiмальної участi у капiталi у розмiрi 20% принаймнi в однiй банкiвськiй групi, чия активнiсть складає не менше 1 млрд. євро.

Продажу пiдлягатиме не менше 50,1% та не бiльше 83,23% акцiй банку.

Попередньо зацiкавленiсть у купiвлi банку виявляли iнвестицiйний фонд «Ripplewood Advisors» та банки «Erste bank», «Raiffeisen» та «NLВ».


 

Міжнародний тендер в Грузії

Міністерство економіки та сталого розвитку Грузії та Національне агентство копалин розпочали видачу ліцензій на видобуток копалин. У рамках цієї програми були відібрані та виставлені на аукціон 100 комерційно привабливих родовищ.

Архів випусків інформаційного бюлетеня:
.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А