СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Інформаційний бюлетень

Шановні пані та панове!

Сумська торгово - промислова палата  представляє Вашій увазі випуск інформаційного бюлетеня

від 15.08.2018 р. :

Виставки, конференції, інші заходи


Дiю генералiзованої системи преференцiй США подовжено до 31.12.2020

Про це повідомляє веб-сайт Офiсу Торгового Представника США (https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-proqrams/qeneralized-svstem-preference-qsp)

Повний текст Гармонiзованої тарифної системи США (2018), список країн-бенефiцiарiв ГСП, список продукцiї, що пiдпадає пiд дiю ГСП, та перелiк товарiв походженням з України, вилучених з преференцiйної схеми, розмiщено в документальнiй базi ТПП України в роздiлi «Сертифiкати».

Преференцiйний доступ на ринок США мають товари, позначені в Гармонiзованiй тарифнiй системi США символами «А» та «А*». На товари українського походження, якi пiдпадають пiд дiю ГСП США, може бути оформлений сертифiкат походження форми А.

Iнформацiя щодо перелiку виключень надана у пiдпунктi (d) пункту 4 Роздiлу «Товари з країн, визначених, як країни-бенефiцiари, що розвиваються, для цiлей застосування Генералiзованої системи преференцiй (ГСП)» («Products of Countries Designated Beneficiary Developing Countries for Purposes of the Generalized System of Preferences (GSP)», наприклад «1806.32.90 Ukraine».

Крiм того, окремим перелiком товари з позначкою «А*», якi походять з України, вилученi з-під дiї ГСП США.

Iнформацiя стосовно Генералiзованої системи преференцiй США також мiститься на сайтi Мiнекономрозвитку України за посиланням: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lanq=uk-UA&id=0d1654bd-6bc4-4b56-9759-07e33858cdfa&title=GeneralizovanaSistemaPreferentsiiSsha

Просимо врахувати в роботi.


13-14 вересня 2018 року вiдбудеться вiзит делегацiї Українського союзу промисловцiв i пiдприємцiв (УСПП) до Литовської Республiки

У рамках ділової поїздки проводитиметься другий етап семiнарiв на тему «Що повиннi знати промисловцi i пiдприємцi про екологiчнi стандарти ЄС» в рамках реалiзацiї проекту «Розвиток мiжнародного торгового потенцiалу малих i середнiх пiдприємств України», який фiнансується Мiнiстерством закордонних справ Литовської Республiки, Програмою розвитку спiвробiтництва схiдного партнерства Європейського Союзу.

Вiзит вiдбуватиметься в рамках дiяльностi Українсько-литовської та Литовсько-української дiлових рад.

Основними питаннями порядку денного заходу є наступнi:

-         проблеми вододефiциту, водоочистки та водовiдведення, рацiонального використання природних ресурсiв;

-         сонячна енергетика, переваги використання фотовольтажних систем;

-         сучаснi акумулятори електричної енергiї та технології їх використання;

-         отримання теплової i електричної енергiї через використання бiомаси; досвiд литовських компанiй, що будують та експлуатують когенерацiйнi котельнi.

Окрiм пленарної сесiї семiнару будутъ органiзованi вiзити на пiдприємства для ознайомлення з практичним литовським досвiдом.

Запрошуємо увiйти до складу делегацiї УСПП, яка вiдвiдає Литву i, в разi зацiкавленостi, просимо не пiзнiше 4 вересня 2018 року пiдтвердити участь, заповнивши анкету, що додається.

Більше про захiд можна дiзнатися за посиланням: https://bit.ly/2LJixAq Контактна iнформацiя: тел. (044) 536 96 42, 536-96-41, 536-96-37, е-mаil: ved3@uspp.org.ua,   mаsnik@usрр.org.ua

Контактна   особа:   Куцева   Свiтлана Геннадiївна, Масник Олег Iванович.


21 вересня у м. Луцьку відбудеться інвестиційний бізнес-форум Волинь – Інвест 2018

Бізнес-форум об’єднає близько 300 представників влади, місцевого самоврядування, дипломатичного корпусу, торгово-промислових палат, бізнесу, ділових, освітніх і наукових кіл, фінансових організацій та установ, експертів з міжнародних програм та проектів.

Мета бізнес-форуму Волинь – Інвест 2018 – активізація діалогу між владою та бізнесом, розвиток існуючих та започаткування нових ділових зв’язків, демонстрація переваг області для потенційних інвесторів, презентація цікавих інвестиційних проектів.

Формат форуму передбачає насичену програму, що складається з трьох тематичних дискусійних платформ, які присвячені питанням: «зеленої економіки», промисловості, логістики, створення та функціонування індустріальних парків і логістичних центрів; розвитку сільського та лісового господарства; туризму, культурної, науково-освітньої співпраці.

У рамках форуму передбачається проведення виставки досягнень волинських підприємств у галузях сільського господарства, деревообробної, легкої та харчової промисловості, а також сфери послуг.

Захід проводиться Волинською обласною державною адміністрацією спільно з Волинською обласною радою, Волинською торгово-промисловою палатою і Луцькою міською радою.

За додатковою інформацією звертайтесь до організаційного комітету Форуму за тел.: 0332 778202, 778248, моб.+380683906241,

e-mail: investinvolyn.forum@gmail.com або до Волинської ТПП за тел.: 0332 77 05 32, моб.050 951 52 03, email: info@vcci.com.ua


1 - 5 жовтня у м. Брно (Чехія) в рамках міжнародної машинобудівної виставки відбудеться «День України» та Українсько-чеський бізнес-форум
Це найпомітніший інформаційно-іміджевий захід у регіоні Центральної та Східної Європи. Очікується участь у ньому ТПП Чеської Республіки та її регіонального відділення у м. Брно, місцевих органів влади м. Брно та Південно-Моравського краю.
Більше інформації – за посиланням: https://www.bvv.cz/en/msv/


 

29-30 жовтня 2018 року на територiї Алжирської Народної Демократичної Республiки (м. Алжир) вiдбудеться мiжнародна енергетична конференція «Algeria FuturеЕпеrgу»

Захід пройде пiд патронатом Президента АНДР Абделазiза Бутефлiка, а також за участю алжирських компанiй «Sоnаtrасh» та «Sonelgaz».

Основною темою зазначеного заходу cтане диверсифiкацiя, iнновацiя та iнвестицiї в енергетичному секторi країни. Окремо будуть розглянутi питання економiчних прiоритетiв уряду, новий план та стратегiя дiяльностi компанiї «Sоnаtrасh», новi проекти в енергетичному секторi Алжиру, iнiцiативи та заходи, спрямованi на стимулювання iнвестицiй, потенцiал для розробки нетрадицiйних газових морських родовищ.

Бiльш детальну iнформацiю щодо заходу можна отримати за посиланням:

https://www.algeria-future-energy.com/


 

3-9 листопада вiдбудеться офiцiйний i дiловий вiзит представникiв мiнiстерств, вiдомств, мiсцевих органiв влади та бiзнесу країни на виставку iмпортерiв в Китай China International Import Expo, яка вiдбудеться 5-10 листопада цього року в м. Шанхай, та до мiста Пекiн для участi в українсько-китайському бiзнес форумi.

Очолює делегацiю Степан Кубiв, голова української частини українсько-китайської мiжурядової комiсiї зi спiвробiтництва.

China International Import Expo – це головна виставкова подiя Китаю у 2018 роцi. Захiд задуманий генеральним секретарем ЦК КПК, головою КНР паном Сi Цзiньпiнем. Його приймає Мiнiстерство комерцiї КНР та Уряд м. Шанхай, пiдтримку надають Свiтова органiзацiя торгiвлi та Органiзацiя промислового розвитку при ООН.

Мета виставки – презентація iноземних товарiв i послуг для ринку Китаю та змiцнення спiвпрацi мiж iноземним i китайським бiзнесом. Виставка буде розмiщена в 6 галузевих товарних павiльйонах i павiльйонi послуг на площi майже 250 тис. кв. м.

Україна братиме участь у роботi виставки нацiональним i комерцiйними стендами на загальнiй площi в майже 500 кв. м. Учасниками вiд України стануть понад 100 органiзацiй та компанiй.

У рамках вiзиту українська делегацiя вiдвiдає м. Шанхай та м. Пекiн. Програмою передбачено участь в українсько-китайських бiзнес-форумах в обох мiстах, переговори з представниками дiлових кiл Китаю та країн- учасниць виставки, вiдвiдання виставки, дiловi поїздки на пiдприємства.

Запрошуємо долучитись до української делегацiї та отримати практичний результат вiд зустрiчi з бiзнесом Китаю.

Вартiсть участi у вiзитi складає – 3 280 доларiв США за особу (при одномiсному проживаннi та 2800 доларiв США (при двомiсному проживаннi). Вартiсть включає перельоти, трансфери, проживання, участь у дiлових заходах, культурну прогрaму.

За додатковою iнформацiєю просимо звертатись до Сумської ТПП.
  

Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери


ТОВ «Арсенал 2005» шукає замовників на лиття виробів із чавуну, сталі, бронзи, латуні, міді та алюмінію.

Контактна особа Юрій.

ТОВ «Арсенал 2005»
arsenal2005.all.biz
arsenalltd@ukr.net
arsenalltd_2005@ukr.net
(057) 784 01 84 [1]
(057) 784 02 02 [2] (факс)


 

Міжнародний тендер у Сербії.

9 серпня в Сербії оголошено тендер з продажу Сiльськогосподарської корпорацiї Белграда (ПКБ) (сайт компанiї http://www.pkb.rs/onama.htm), пiдпорядкованих їй товариств: «Еко-Лaб», Iнститу ПКБ Агроекономік, Ветеринарного товариства та 16 785 га землi.

Довiдково: компанiя заснована у 1945 роцi та займаєтъся рослинно-тваринницъким виробництвом. Основний вид дiяльностi – виробництво свiжого молока. Має бiльше 1600 працiвникiв. Втрати корпорацiї за 2016 рiк становили близько 12 млн. дол. США. Це вже не перша спроба держави знайти необхiдну модель приватизацiї згаданої корпорацiї та вивести її з державної власностi (оголошений у 2015 роцi тендер не вiдбувся у зв'язку з вiдсутнiстю зацiкавлених компаній, незважаючи на 50% знижку на початкову вартiстъ корпорацiї).

Оголошення   розмiщено   на   сайтi   Мiнiстерства   економiки   PC http://www.priv.rs/Javni-pozivi/12306/Javnog-poziva-za-PKB-Korporaciju-ad-Раdinskа.shtml

Участь у тендерi можуть взяти мiсцевi юридичнi особи, основним видом дiяльностi яких є сiльське господарство та/чи торгiвля сiльськогосподарськими виробами та за останнiй фiнансовий рiк мають прибуток не менше 400 млн. євро, а також консорцiуми, у разi якщо 51% участi в консорцiумi належать компанiї, яка вiдповiдає вищезазначеним умовам.

Оцiночна вартiсть майна, яке продається, станом на 31.12.2017 р. склала близько 209 млн. євро.

Початкова цiна пакету акцiй – 104,55 млн. євро (переможець сплачує вартiсть одним платежем).

Приватизацiйна документацiя у наявностi з 15 серпня 2018 року i може бути надана за умови сплати внеску в сумi 1,5 млн. сербських динарiв (15 тис. дол. США). Заявка на отримання приватизацiйної документацiї має бути передана Мiнiстерству економiки у письмовiй формi поштою на адресу: Кнеза Милоша 20, 11000 Белград, Републіка Сербія або електронною поштою на адресу: dusаn.sutаnоvас@рrivrеdа.gоv.rs

та jеlеnа.аrsiс@рrivrеdа.gоv.rs не пiзнiше 12.00 за середньоєвропейським часом 7 вересня 2018 року.

Учасники тендеру мають також внести депозит у сумi 22,6 млн. євро.

Кiнцева дата та час подання пропозицiй – 10 вересня 2018 року, 12.00 за середньоєвропейським часом.

Вiдкриття пропозицiї заплановане на 13 вересня 2018 року о 12.00 за середньоєвропейським часом.

Контактна iнформацiя:

Ministry of economy of the Republic of Serbia

Kneza Milosa, 20

11000 Belgrade

Душан Шутановац

tel: +381 11364 27 81

E-mail: dusan.sutапоvас@рrivrеdа.gоv.rs

Єлена Арсич

tel:+381 11364 28 32

E-mail: jеlепа.аrsiс@рrivrеdа.gоv.rs

Архів випусків інформаційного бюлетеня:
.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А