СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


У цьому розділі:«ВИМОГАМ ВІДПОВІДАЙ – БІЛЬШЕ ПРОДАВАЙ»
«ВИМОГАМ ВІДПОВІДАЙ – БІЛЬШЕ ПРОДАВАЙ» 23.11.2021

Шановні члени Сумської ТПП, інформуємо Вас, що в рамках проєкту «Вимогам відповідай – більше продавай», який Торгово-промислова палата України реалізовує в 2021-2022 рр. у партнерстві з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ), будуть проведені такі заходи:

1. Розроблення та проведення тренерами з технічної відповідності в ТПП двох 2-денних онлайн-тренінгів із відповідності 2-х груп промислових товарів вимогам законодавств ЄС та України

Цілі:

- розвинути спроможність тренерів у системі торгово-промислових палат розробляти тренінги з технічної відповідності для галузей і окремих груп промислових товарів, аби надалі вони могли розробляти схожі тренінги для виробників, імпортерів та розповсюджувачів інших груп товарів без зовнішньої допомоги;

- розробити та провести два тренінги з галузевою або товарною специфікою для консультантів із відповідності та експорту, водночас протестувавши їх на малій групі ММСП.

Метод: зовнішній міжнародний експерт проведе для тренерів із ТПП 3-денний тренінг або майстер-клас із розроблення галузевих тренінгів, після чого супроводжуватиме останніх як ментор під час розроблення тренінгів для 2-х галузей або груп товарів із цільових галузей. Наприкінці тренери проведуть 2 відповідні тренінги для консультантів з технічної відповідності та експорту, а також для малої групи ММСП.

Цільові галузі: машинобудування, будівельні вироби, пакувальні вироби для харчових продуктів.

Формат роботи: онлайн.

Часові рамки: січень 2022 року – квітень 2022 року

2. Впровадження торгово-промисловими палатами послуги «Підготовка технічного файлу» для виробників, імпортерів і розповсюджувачів товарів із цільових галузей

Цілі:

- розширити сферу компетенцій досвідчених консультантів з технічної відповідності в системі ТПП, доповнивши її товарними групами цільових галузей;

- допомогти новим консультантам з технічної відповідності набути навичок надання послуги «Підготовка технічного файлу» через роботу з реальними клієнтами;

- розвинути культуру внутрішнього менторингу в системі ТПП.

Метод: працюючи у тріо (досвідчений і новий консультанти в супроводі зовнішнього міжнародного експерта), консультанти допоможуть підготувати технічні файли десятьом ММСП.

Формат роботи: онлайн.

Часові рамки: лютий 2022 року – липень 2022 року

З метою реалізації зазначених заходів ТПП України шукає міжнародного експерта або команду міжнародних експертів для виконання методом «менторинг» таких завдань:

Проведення тренінгу або майстер-класу з розроблення тренінгів з технічної відповідності товарів із цільових галузей для тренерів у системі ТПП;

Супроводження тренерів під час розроблення тренінгів для 2-х галузей або груп товарів, перевіряння розробленого матеріалу та надання рекомендацій щодо його коригування й удосконалення;

Супроводження консультантів із відповідності під час надання ними послуги «Підготовка технічного файлу» 10-м ММСП, які виробляють, імпортують або розповсюджують товари з цільових галузей.

Вимоги до кваліфікації міжнародних експертів:

Освіта: Ступінь магістра або еквівалент з економіки, бізнесу, торгівлі або схожих дисциплін.

Досвід: Щонайменше 10 років роботи в сфері розвитку спроможностей організацій з підтримки бізнесу та/або торгівлі в Україні та за кордоном;

Щонайменше 5 років роботи із законодавствами Європейського Союзу та України у сфері торгівлі;

Щонайменше 3 роки роботи у сфері сприяння бізнесу в доведенні відповідності промислової продукції вимогам ЄС та України;

Щонайменше 10 років досвіду розробки навчальних матеріалів та проведення навчальних заходів для організацій та підприємств;

Щонайменше 5 років досвіду проведення навчання методом «менторинг»;

Щонайменше 5 років роботи в Україні;

Досвід співпраці з торгово-промисловими палатами в Україні;

Вільне володіння діловою українською та англійською мовами;

Співпраця з проектами міжнародної технічної допомоги буде перевагою.

Закупівля послуг експертів буде проведена шляхом тендеру і включатиме такі етапи:

№                                                Назва етапу.             Орієнтовні часові рамки: 3 робочі дні

1.   Розміщення оголошення про проведення тендеру та інформування організацій та експертів, потенційно зацікавлених у поданні заявок.

2.   Розгляд заявок Комісією з проведення процедур закупівель робіт та послуг до 5 робочих днів

3.   Прийняття рішення щодо рекомендування потенційного виконавця керівництву ТПП України для укладення з ним договору (контракту) до 2 робочих днів

4.   Інформування заявників про прийняте Комісією рішення.

До 2 робочих днів від дати прийняття рішення

Заявка на участь у тендері повинна бути подана англійською мовою і містити:

  • Технічну пропозицію (підхід до реалізації завдань);

  • Докладну інформацію про відповідні компетенції та досвід організації-заявника.

  • Докладні резюме експерта або команди експертів, які виконуватимуть завдання;

  • Фінансову пропозицію.

Порядок оцінювання заявок. Оцінювання технічної пропозиції за критеріями:

a) технічна пропозиція (20%);

б) досвід експертів у розвитку спроможностей організацій з підтримки бізнесу та/або торгівлі (10%);

в) досвід роботи із законодавствами Європейського Союзу та України у сфері торгівлі (10%);

г) досвід сприяння бізнесу в доведенні відповідності промислової продукції вимогам ЄС (10%);

д) досвід розробляння навчальних матеріалів та проведенні навчальних заходів для організацій та підприємств (10%);

е) досвід проведення навчання методом «менторинг» (10%);

є) володіння мовами (англійською, українською) (10%);

з) досвід співпраці з ТПП в Україні (5%).

Заявки будуть ранжовані відповідно до технічного балу таким чином: ТБ=а+б+в+г+ґ+д+е+є+ж.

Мінімальний технічний бал для проходження на наступний етап – 70%.

5.   Відкриття фінансової пропозиції

Після завершення оцінювання технічних пропозицій, будуть відкриті фінансові пропозиції лише тих заявок, технічний бал яких буде не нижчим за 70%.

6.   Об’єднання результатів технічного та фінансового оцінювання

Заявки будуть ранжовані за сумами технічних і фінансових балів з використанням ваг (T = 85; Ф = 15; T + Ф = 100).

Обраний буде найвищий за рангом заявник.

Електронні документи від заявника мають бути надіслані одним електронним листом. Електронні документи мають бути у форматах Word, Pdf або Zip. Загальний обсяг електронного листа разом із усіма вкладеними файлами не має перевищувати 10 Мб.

Ел. адреса для надсилання заявок: tender@ucci.org.ua

Термін надсилання заявок – 18 год. 00 хв. 6 грудня 2021 року.

У разі виникнення запитань просимо надсилати їх на електронну адресу: Vak-ier@ucci.org.ua

Disclaimer. Захід організований Торгово-промисловою палатою України в рамках проекту «Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі», який фінансується урядом Німеччини і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Мета проєкту – створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств, підтримка інновацій та стимулювання експорту, що є шляхом до сталого й рівномірного економічного зростання.


Возврат к списку


Материалы по теме:

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А