СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


ТОВ «КРУК» – ЛІДЕР НА АГРАРНОМУ РИНКУ СУМЩИНИ
ТОВ «КРУК» – ЛІДЕР НА АГРАРНОМУ РИНКУ СУМЩИНИ 09.10.2015

ТОВ «Крук», що на Лебединщині, займається переробкою i зберiганням сiльськогосподарської продукцiї, а також оптовою торгiвлею продукцiї широкої номенклатури для харчової i тваринницької галузей, у тому числi експортом. Високий рiвень роботи компанiї пiдтверджений системою менеджменту якостi ISО 9001-2008. 3 2015 року пiдприємство працює згiдно з системою управлiння безпеки продуктів харчування ISО 22000:2007. У 2012 році ТОВ «Крук», згiдно з Мiжнародним економiчним рейтингом «Лiга найкращих», отримало статус «Пiдприємство року» i вiдповiдний сертифiкат мiжнародного зразка. У 2014 роцi пiдприємство стало лауреатом регiонального етапу Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарiв України». Сьогодні воно дає робочі місця 175 місцевим жителям, поінформував керівник підприємства Валерій ЧАЛИЙ.

На аграрному рин​ку ТОВ «Крук» вже бiльше двадцяти рокiв i сьогоднi є одним iз лiдерiв цiєї галузi в областi. Пiдприємство багатопрофiльне та головним чином спецiалiзується на виготовленнi кормових сумiшей i зберiганнi зерна.

«Займаємося і виробництвом продуктiв переробки сої, зокрема, олiї, жмиху i повножирової екструдованої сої, що є нашою головною «фішкою», – поділився очільник підприємства. – Цей висококалорiйний продукт iз високим вмiстом протеїну є унiверсальним кормом для всiх видiв тварин, птицi та риби, що у рази пiдвищує економiчну ефективнiсть тваринництва. Поки що нашi головнi покупцi – тут, в Українi, а також у сусiднiй Бiлорусi. На Сумщинi є кiлька замовникiв, що користуються нашою продукцiєю. Наприклад, Агрофiрма «Низи» Сумського району, ТОВ «Жовтень» на Бiло-пiльщинi, ДВ «Холдинг» Липоводолинського району. Постiйно спiвпрацюємо з ТОВ «Ворожба-ЛатІнвест» та ТОВ «Ряснянське». Використовують продукцію ТОВ «Крук» і у рибному господарстві, де вона дає найбільший прирiст – до 30%. На другому мiсцi – молочна галузь, на третьому – свинарство.

Після втрати росiйського ринку підприємство активно «зондує» Європу. «Розпочали з Польщi, яка дуже близька не лише географiчно, а й культурно. Своїм парт​нерам запропонували кiлька видiв нашої продукцiї на вибiр – масло соєве, жмих i екструдовану сою, яка викли-
кала найбiльшу зацiкавленiсть. Маємо вже кiлька потенцiйних
партнерiв i не втрачаємо надiї на успiшне спiвробiтництво. Наразi займаємося впровадженням ще одного мiжнародного стандарту якостi ISО 22000, що дасть можливiсть упевнено почуватися на європейському ринку i мiнiмiзувати свої ризики», – зазначив Валерій Чалий.

Цього року ТОВ «Крук» збiльшує асортимент своєї продукцiї. Крiм переробки сої, планується розширити виготовлення інших видів масла – із рiпаку та соняшника. Завершує будiвництво нового цеху з виробництва соняшникової олiї, а вiдходи планується використовувати для виготовлення паливних пiлетiв. Таким чином ТОВ «Крук» долучається до виробництва альтернативного палива. До речi, на пiдприємствi вже давно вiдмовилися вiд блакитного палива. Тепер планують поширити цей досвід на районний центр.

Валерій Чалий, один iз небагатьох пiдприємцiв у Лебединi, хто не на словах, а на ділі займається благоустроєм свого міста.

«Я переконаний, що успiшний пiдприємець – це той, хто дбає не лише про власне збагачення i розвиток вироб​ництва. Бiзнес обов'язково має бути соцiально відповідальним. Треба пiклуватися як про працiвникiв свого пiдприємства, так i про жителiв свого мiста чи села, допомагати розвивати територiю, на якiй працюєш. Тому наше пiдприємство i я особисто завжди пiдтримуємо всi мiськi ініціативи – від ремонту дороги чи школи до проведення мiських заходiв», – поділився підприємець.

Із початком вiдомих подiй на Сходi України колектив ТОВ «Крук» став одними з найактивнiших волонтерiв – регулярно надає транспорт, збирає i вiдправляє кошти для наших воїнiв, допомагає речами, продуктами.

«Це наш особистий внесок у повернення миру в країнi», – говорить Валерій Чалий.

Він також робить значний внесок у збереження мiсцевих пам'яток iсторiї та культури, культових споруд, зокрема, долучився до вiдбудови храму в селi Ворожба Лебединського району, звiдки родом батьки Валерія Чалого. Та особливо він пишається побудованими у 2013 роцi каплицею Святої Ве-ликомученицi Олександри, що на в'їздi до Лебедина, та iсторичною пам'яткою – комплексом-могилою страченим козакам. «Завдяки колективу нашого пiдприємства вiн зведений у центрi мiста. Думаю, це важливо. Адже i я, i спiвробiтники ТОВ «Крук» – мешканцi Лебедина. Тож хочеться, щоб тут було комфортно жити», – наголосив керівник підприємства.

Валерій Чалий розвиває свiй бiзнес, створює робочi мiсця для своїх землякiв i впевнений, якщо його оберуть депутатом обласної ради, зможе зробити для свого краю i людей ще багато корисного. Недарма кажуть, краще запалити маленьку свiчку, нiж постiйно лаяти темряву.


Возврат к списку


Материалы по теме:

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А