СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


В этом разделе:18-22 ТРАВНЯ У ХОРВАТСЬКОМУ МIСТI СПЛIТ БУДЕ ПРОВЕДЕНО УКРАЇНСЬКО-ХОРВАТСЬКИЙ БIЗНЕС-ФОРУМ
06.05.2016

Захід організований Торгово-промисловою палатою України i Господарською палатою Хорватiї та за органiзацiйної пiдтримки Посольства України в Республiцi Хорватiя з метою активiзацiї двостороннього спiвробiтництва у сферах виробництва, торгiвлi та туризму.

Детальна програма бiзнес-форуму наразi опрацьовується i проходитиме за таким розкладом: 18 травня (середа) – прибуття української бiзнес-делеrацiї, 19 травня (четвер) – вiдвiдування хорватських пiдприємств вiдповiдно до заявлених iнтересiв, 20 травня (п'ятниця) – основна програма бiзнес-форуму, 21 травня (субота) – iндивiдуальнi переговори, неформальне спiлкування, культурна програма, 22 травня – вiд'їзд української делегацiї.

У бiзнес-форумі візьме участь президент Господарської палати Хорватiї та президент ТПП України.

Мiсце проведения форуму – готель «Редiсон Блю» (https://www.radissonblu.com/en/resort-split).

Враховуючи вищевикладене, просимо розглянути питання про Вашу особисту участь у згаданому бiзнес-форумi, або делегувати представника вiд Вашого пiдприємства i у разi зацiкавленостi повiдомити про прийняте рiшення ТПП України та не пiзнiше 10.05.2016 р. надiслати анкету-заявку на участь, щоб Господарська палата Хорватiї могла на пiдставi складу української делегацiї своєчасно розпочати роботу iз залучення до заходу хорватських дiлових кiл.

Учасники, якi мають на перiод поїздки Шенгенську вiзу, не потребують окремого оформлення хорватської вiзи, у разi вiдсутностi вiзи необхiдно термiново надати або надiслати кур'єрською службою до ТПП України всi необхiднi документи. Згiдно з вимогами Посольства Хорватiї, заява на отримання вiзи подається особисто.

Господарська палата Хорватiї як партнер з хорватської сторони бере на себе витрати на оренду примiщень для проведення бiзнес-форуму, рекламу заходу, запрошення хорватських учасникiв, органiзацiю кава-брейку та переклад пiд час офiцiйної частини. Фiнансування iнших витрат, пов'язаних з участю у бiзнес-форумi (перелiт, трансфери, розмiщення у готелi, переклад пiд час iндивiдуальних переговорiв, оформлення виїзних документiв, медичне страхування, органiзацiйний внесок тощо) здійснюється за рахунок самих учасникiв.

Згiдно з попереднім кошторисом орiєнтовна вартiсть всiх вищенаведених витрат складає 1000 – 1100 євро на 1 учасника. Органiзацiйний внесок за участь у форумi становить 60 євро, сплата органiзацiйного внеску є обов'язковою умовою участi у заходi.

Контакти для зворотного зв'язку: тел./факс: 279-44-56, тел. 279-64-06, bоi-iеr@uссi.org.ua, bеа-iеr@uссi.org.uа.

Прибуття групи до Сплiту планується 18.05.2016 р. у другій половинi дня, вилiт зi Сплiту до Києва – 22.05.2016р. у другій половинi дня. Детальна програма перебування української делегацiї


Возврат к списку


Материалы по теме:

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А