СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


ВІДВІДАЙТЕ КИЇВСЬКУ КОНФЕРЕНЦIЮ РОЗВИТКУ ТА БЕЗПЕКИ БIЗНЕСУ
ВІДВІДАЙТЕ КИЇВСЬКУ КОНФЕРЕНЦIЮ РОЗВИТКУ ТА БЕЗПЕКИ БIЗНЕСУ 06.12.2016

9 грудня 2016 р. в Києвi, в чотиризiрковому готелi «Алфавiто» (вул. Предславинська, 35Д), вiдбудеться Київська конференцiя розвитку та безпеки бiзнесу.

Це освiтньо-дiловий захiд для представникiв середнього та великого бiзнесу м. Києва, Київської областi та iнших регiонiв України. Конференцiя проходитиме за пiдтримки Київської мiської та Київської обласної державних адмiнiстрацiй.

Конференцiя органiзовується i проводиться маркетинговим агентством «Lipsky Marketing Group». Сумська торгово-промислова палата виступає інформаційним партнером заходу.

У ході конференції заплановані виступи вiдомих українських юристів, фахiвцiв з протидiї рейдерству, досвiдчених податкових консультантів, а також керiвникiв структурних пiдроздiлiв Київської мiської державної адмiнiстрацiї (КМДА), Ради експортерiв та iнвесторiв при МЗС України, Головного територiального управлiння юстицiї у м. Києвi, Київської торгово-промислової палати.

Вiдвiдувачi конференцiї дiзнаються:

  • про найважливiшi змiни в законодавствi, якi набрали чинностi протягом останнього року;

  • рекомендацiї провiдних українських експертiв щодо пiдготовки до перевiрок i їх проходження з мiнiмальними ризиками для бiзнесу;

  • про ефективнi засоби оскарження неправомiрних дiй перевiряючих та актiв за пiдсумками перевiрок;

  • поради щодо дiй керiвництва та спiвробiтникiв пiдприємства в разi обшуку та iнших слiдчих дiй;

  • про забезпечення безпеки бiзнесу: установчих документiв, конфiденцiйної iнформацiї, IТ-iнфраструктури, електронних документiв та переписки тощо;

  • про судовий захист iнтересiв пiдприємства i побудову ефективної стратегії судового захисту;

  • про судову реформу 2016 р. та суттєвi змiни, якi зараз вiдбуваються у системi судоустрою України;

  • про роботу з iноземними контрагентами та здiйснення експорту на зовнiшнi ринки;

  • про розвиток бiзнесу в умовах тривалої економiчної кризи;

  • про ефективну взаємодiю з органами державної виконавчої влади та ТПП.

У рамках конференцiї заплановане також неформальне спiлкування для представникiв бiзнесу.

Детальна програма Конференцiї та умови реєстрацiї – на сайтi: http://kyivconf.pro/

Реєстрацiя на захiд є обов'язковою і припиняється 7 грудня о 17:00.

Возврат к списку


Материалы по теме:

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А