СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА






У цьому розділі:



ЯК ЗБЕРЕГТИ ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ, КОЛИ У ВАС ФОРС-МАЖОР?
ЯК ЗБЕРЕГТИ ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ, КОЛИ У ВАС ФОРС-МАЖОР? 21.12.2016 ЯК ЗБЕРЕГТИ ДІЛОВУ РЕПУТАЦІЮ, КОЛИ У ВАС ФОРС-МАЖОР?

Невиконання зобов'язання за договорами завжди вносить «негатив» у ділові відносини підприємств. Втім, іноді суб'єкт господарювання не має змоги виконати свої обов'язки не зі своєї вини, а в силу форс-мажорних обставин, які від нього не залежать.

Як захистити економічні інтереси компанії в умовах форс-мажору і при цьому не втратити ділової репутації? Роз’яснення надає юрисконсульт- спеціаліст зовнішньо-економічних зв’язків та виставкової діяльності Сумської торгово-промислової палати Світлана КОЛОДЯЖНА.

Тлумачення поняття «форс-мажорні обставини» знаходимо у п.2.1 Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) від 18.12.2014 (далі — Регламент). Сам документ вміщує широке визначення та встановлює порядок засвідчення форс-мажорних обставин.

Укладаючи угоду, сторони часто не приділяють достатньої уваги розділу, присвяченому звільненню від відповідальності за невиконання зобов`язання через настання форс-мажорних обставин. Але такі дії є помилковими, оскільки відповідно до п.3.1 Регламенту, форс-мажорними можуть бути визнані ті обставини, які не зазначені у Регламенті, проте відповідають критеріям форс-мажорних згідно з положеннями п. 6.9 цього Регламенту, не суперечать законодавству України і узгоджені сторонами у договорі, контракті, угоді як такі, що звільняють їх від цивільно-правової відповідальності.

У договорах форс-мажорні обставини мають бути максимально деталізовані відповідно до специфіки діяльності підприємства. Особливо доречним це виявляється тоді, коли підприємство пояснює причини невиконання своїх зобов'язань і при цьому не має права спиратися на форс-мажорні обставини, не обумовлені законодавством або договором.

При виборі формулювань для опису можливих форс-мажорних обставин слід дотримуватися правил п. 6.9 Регламенту, згідно з яким надані заявником документи для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) мають свідчити про:

– надзвичайність таких обставин (носять винятковий характер і знаходяться за межами впливу сторін);

– непередбачуваність обставин (їх настання або наслідки неможливо було передбачити, зокрема, на момент укладення відповідного договору, перед терміном виконання зобов’язання або до настання відповідного обов’язку);

– невідворотність (непереборність) обставин (неминучість події/подій та/або її/їх наслідків);

– причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань (за договором, контрактом, угодою, законом, нормативним актом, актом органів місцевого самоврядування тощо).

У разі невідповідності обставин вимогам п. 6.9 Регламенту, вони можуть бути не враховані у судовому порядку.

Також в угоді має приділятися велика увага документам або діям, які мають бути забезпечені стороною на підтвердження форс-мажорних обставин. Загальноприйнятим підтвердженням форс-мажору у діловій практиці України та більшості країн світу є сертифікат торгово-промислових палат.

У договорі також слід вказувати реальні терміни для забезпечення стороною підтвердження форс-мажорних обставин. Так, відповідно до Регламенту, в Україні заява щодо засвідчення форс-мажорних обставин має бути розглянута торгово-промисловою палатою упродовж 7 днів. Втім, цей термін може бути подовжено для надання Заявнику можливості довести настання форс-мажорних обставин.

Що потрібно враховувати, якщо у вас стався форс-мажор?

По-перше, сертифікат про засвідчення форс-мажорних обставин видається не з метою фіксації абстрактної дії чи події, а з метою конкретизації зобов'язань, які постраждала від цих обставин сторона не в змозі виконати за договором або законом. Тому на кожен окремий договір та зобов'язання, за законом, має бути одержано окремий сертифікат. По-друге, для того, щоб отримати сертифікат про засвідчення форс-мажорних обставин, має наступити реальне прострочення зобов'язання. Сертифікат не може видаватися щодо зобов'язань, термін виконання яких ще не настав. По-третє, між дією/подією, на які спирається сторона, та невиконанням зобов'язання має бути безпосередній причинно-наслідковий зв'язок.

«Не форс-мажорні обставини»

Часто підприємці називають форс-мажорними обставини, дії чи події, що не відповідають законним вимогам. Які ж обставини не можна вважати форс-мажорними? На основі судової практики, пунктом 3.2 Регламенту визначено, що форс-мажорними обставинами не вважаються:

- фінансова та економічна криза;

- дефолт;

-зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти;

- недодержання/порушення своїх обов'язків контрагентом боржника;

- відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів;

- відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

Втім, вищезазначені умови часто є підставою для зміни договору у зв'язку з істотною зміною обставин. Так, відповідно до ст. 652 Цивільного кодексу України, у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладанні договору, він може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах. Доведення цих обставин перед стороною за договором або, у разі необхідності, перед судом, лежить на особі, яка спирається на істотну зміну обставин.

Після одержання сертифікатів засвідчення форс-мажорних обставин або довідок про наявність істотної зміни обставин слід негайно пред'явити їх контрагенту, перед яким існує прострочене зобов'язання та виступити із ініціативою внесення змін в угоду. У разі відмови сторони змінювати договір, ви маєте право звернутися до суду із позовом про зобов'язання контрагента внести зміни до договору у зв'язку з істотною зміною обставин.

Сумська торгово-промислова пропонує послуги із засвідчення форс-мажорних обставин або засвідчення істотної зміни обставин (у разі відсутності форс-мажору).
Додаткові консультації надаємо за телефонами: (0542) 77-07-67, 067-542-91-19.
Сертифікат Сумської ТПП про засвідчення форс-мажорних обставин або довідка про наявність істотної зміни обставин – це вагома підтримка бізнесу у непростій ситуації.



Возврат к списку


Материалы по теме:

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А