СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


У цьому розділі:21-24 ЛИСТОПАДА У МIЖНАРОДНОМУ ВИСТАВКОВОМУ ЦЕНТРI ВІДБУДЕТЬСЯ II МIЖНАРОДНИЙ ФОРУМ INNOVATION MARKET
13.09.2017

Мета заходу: Пошук та впровадження iнновацiй, нових технологiй, залучення iнвестицiй у сфери народного господарства України.

Органiзатор: ТОВ «Мiжнародний виставковий центр» за підтримки Кабiнету Мiнiстрiв України (Розпорядження КМУ № 864-p вiд 23.11.2016р.)

Спiворганiзатори: Мiнекономрозвитку, МОН, ПАН України, HTУУ «KПI», HTУ «XПI»

МФIМ – це модель пiдприємницької екосистеми з усiма складовими елементами: наукою та бiзнесом, Startup-проектами, бiзнес-iнкубаторами та акселераторами, пiдприємствами та комерцiйними структурами, яка надає можливiстъ розробникам, науковцям та новаторам представити iдеї та iнновацiї потенцiйним покупцям та iнвесторам на виставцi, продемонструвати перспективнi проекти на startup алеї, почути новi iдеї та шляхи вирiшення рiзних питань на профiльнiй конференцiї, обмiнятись думками або отримати експертну оцiнку своїх iдей та розробок у ходi панельних дискусiй.

Учасники форуму зможуть:

-   представити свою продукцiю на виставковiй експозиції цiльовiй аудиторії споживачiв, так i

- представникам державних органiв, Посольств iноземних країн, Торгово-промислових палат, асоцiацiй, iнвестицiйно-фiнансових установ України, Китаю тощо;

- знайти кориснi винаходи для iнтеграцiї у власну дiяльнiсть;

- обмiнятись досвiдом з колегами;

- знайти новi перспективні кадри для своєї компанії;

- познайомитися з технологiями залучення грантових коштiв та особливостями доступу до фондового фiнансування iнновацiйних пiдприємств;

- дiзнатися про шляхи комерцiалiзації власних наукових та практичних розробок.

Також пропонуються iншi форми представлення своїх iнтересiв на Форумi в обраному вами форматi.

Бiльш детальна iнформацiя про Форум – на офiцiйному сайтi заходу www.innovationmarket.com.ua. З усiх питань звертайтеся за тел.: (044) 201-11-44; (044) 201-11-72; (044)206-87-17; е-mаil: ifim@innovationmarket.com.ua

Возврат к списку


Материалы по теме:

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А