СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


У цьому розділі:30 ЖОВТНЯ У ВIДНI ВIДБУДЕТЬСЯ ЧЕРГОВИЙ ЩОРIЧНИЙ УКРАЇНСЬКО-АВСТРIЙСЬКИЙ БIЗНЕС-ФОРУМ «УКРАЇНА».
27.09.2017

Спiворганiзаторами заходу виступають Федеральна Палата Економiки Австрiї, Торгово-промислова палата України, Посольство України в Австрiї та Торговий вiддiл Посольства Республiки Австрiя в Українi. Метою форуму є iнформування дiлових кiл Австрiї та України про економiчну ситуацiю та умови ведення бiзнесу в обох країнах, встановлення прямих дiлових контактiв мiж потенцiйними австрiйськими та українськими партнерами, обмiн iнформацiєю щодо кон'юнктури актуальних для учасникiв ринкiв, висвiтлення перспективних напрямкiв українсько-австрiйського спiвробiтництва, зокрема в умовах полегшеного доступу українських товарiв на ринки ЄС пiсля набуття чинностi Угоди про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС.

Ключовими сферами українсько-австрiйського спiвробiтництва традицiйно стане будiвництво, аграрний сектор, енергозбереження, машинобудування, переробка вiдходiв, туризм, фармацевтика, iнвестування в нерухомiсть та готельний бiзнес, банкiвсько-фiнансовий та страховий сектор.

У програмi бiзнес-форуму, зокрема, передбачається участь президентiв ФПЕА та ТПП України, виступи високопосадовцiв та експертiв, а також низка презентацiй. Попередня iнформацiя про форум «Україна» також викладена на сайтi ФПЕА. Робоча мова заходу – англiйська, для iндивiдуальних переговорiв у разi потреби будуть забезпеченi перекладачi.

Просимо розглянути питання про участь у згаданому бiзнес-форумi представника вiд Вашого пiдприємства i у разi зацiкавленостi повiдомити про прийняте рiшення ТПП України та не пiзнiше 02.10.2017р. надiслати анкету-заявку на участь, щоб Палата Економiки Австрiї могла на пiдставi складу української делегацiї своєчасно розпочати роботу iз залучення до заходу австрiйських дiлових кiл.

Федеральна палата економiки Австрiї як партнер з австрiйської сторони бере на себе витрати на оренду примiщень для проведення бiзнес-форуму, рекламу заходу, запрошення австрiйських учасникiв, органiзацiю кави-брейку, обiднього буфету та деяких iнших витрат.

Фiнансування власних витрат, пов'язаних з участю у бiзнес-форумi (перелiт, трансфери, розмiщення у готелi, оформления виїзних документiв (у разi потреби), медичне страхування, органiзацiйний внесок тощо) передбачається за рахунок самих учасникiв. Згiдно з попереднім кошторисом, орiєнтовна вартiсть всiх вищенаведених витрат (за умови одномiсного розмiщення у готелi **** у центрi мiста, 3 нoчi/4 днi та прямого перельоту Австрiйськими авiалiнiями) складає прибл. 1000 – 1100 Євро на одного учасника.

Органiзацiйний внесок за участь у форумi становить 60 Євро, сплата органiзацiйного внеску є обов'язковою умовою участi у заходi. 3 приводу бронювання готелю та придбання авiаквиткiв просимо звертатися до партнерiв ТПП України – туристичної компанiї «Київський Супутник» (контактна особа Тетяна Ситник, тел.: (044) 531 91 30, моб. 067 447 01 67, Е-Маil: ti@sputnik.kiev.ua

Контакти для зворотного зв'язку: тел./факс (044) 461 98 08, тел.: (044) 461 98 07

ел. пошта: boi-іеr@uссі.org.ua, bea-ier@uссі.org.ua, bgn-ier@ucci.org.ua


Детальна програма перебування української делегацiї та вiдомостi щодо порядку органiзацiї вiд'їзду i розмiщення групи у Вiднi будуть повiдомленi додатково.


Возврат к списку


Материалы по теме:

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А