СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


УВАГА! СПЕЦIАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ В ГАЛУЗI ТОРГIВЛI ТОВАРАМИ В МАРОККО.
02.10.2017

У 2017 році урядом Марокко прийнято рiшення щодо збiльшення ставки мита на iмпорт м'якої пшеницi та її похiдних з 30% до 135%. Це рiшення набрало чинностi з 1 травня та буде дiяти до 31 грудня ц.р. Слiд зазначити, що настiльки високий розмiр мита було встановлено вперше за багато останнiх рокiв через низькi свiтовi цiни та збiльшення врожаю мiсцевої пшеницi.

3 метою забезпечення зростаючого попиту на стерилiзоване коров'яче молоко (lаit UНТ) протягом священного мусульманського мiсяця Рамадан традицiйно скасовуються/знижуються ввiзнi iмпортнi мита на зазначений товар на перiод, що спiвпадає за часом з мiсяцем Рамадан (варiюється протягом календарного року).

Возврат к списку


Материалы по теме:

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А