СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Тарифи послуг


Затверджено

Рішенням Президії Сумської ТПП

Протокол №232 від 03 січня 2017р.

ТАРИФИ

НА ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ

СУМСЬКОЮ ТПП У 2017 РОЦІ

(вводяться в дію з 14.03.2017 року)

Код послуги

Найменування послуг

Встановлений тариф

1.

Розрахунок виходу готової продукції з сировини, підданій переробці на митній території України без виїзду на підприємство

894,00

2.

Розрахунок виходу готової продукції з сировини, підданій переробці на митній території України з виїздом на підприємство

1117,00

3.

3.1.

Визначення коду продукції по ТН ЗЕД з видачею довідки:

- хімічної продукції і пов’язаних з нею галузей промисловості, автотранспортних засобів, обладнання, лікарських препаратів, запасних частин

717,50*

3.2.

- іншої продукції

430,50*

3.3.

        - визначення коду ДКПП на товари та послуги з видачею довідки

430,50*

4.

Проведення експертизи товарів на предмет належності до власного виробництва з виїздом на підприємство

1117,00

5.1.

5.2.

Проведення експертизи по кількості і якості товарів:

·         лісопродукції з урахуванням вартості однієї експерто-години

·         інших товарів з урахуванням вартості однієї експерто-години

358,75*

143,50*

6.

Проведення експертизи вартості (експертна оцінка):

·         за одну товарну позицію з урахуванням вартості однієї експерто-години

143,50*

7.

Визначення вартості нерухомого майна в залежності від його складності і обсягів: - мін.

    143,50*

14.

Проведення експертизи встановлення виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг підприємством, розташованим на території України з наданням висновку експерта

1435,00

15.

Засвідчення прайс-листів з наданням висновку експерта з урахуванням вартості однієї експерто-години

   574,00*

16.

Вартість одного експерто-часу

143,50

37.

Ксерокопіювання документів, необхідних для складання заявок на послуги, 1 стор.

    0,50

38.

Консультативні послуги з питань роботи управління експертизи та сертифікації з урахуванням однієї експерто-години

   143,50*

39.

39.1.

Підготовча робота з визначення походження товарів, за умовами угод про вільну торгівлю

- вартість кожної додаткової товарної позиції

216,40*

62,00*

19.

Засвідчення комерційних документів та перекладів (за один примірник документа) *.

Примітка:

* У звичайному режимі послуга надається протягом 3 робочих днів.

     У разі виконання робіт у терміновому режимі ( в межах одного робочого дня) оплата                      послуги здійснюється з урахуванням коефіцієнта 2.

250,00

ПОСЛУГИ УПРАВЛІННЯ ЗЕЗ та ВД

23.     Підготовка інформаційно-довідникових матеріалів

22.1.

Адресна довідка

302,50*

22.2.

Довідка про фірму

453,60*

22.3.

Консультаційна довідка/-аналітична довідка (письмова до 2 стр.)

665,00*

22.4.

Цінова довідка з урахуванням 1 товарної позиції, на конкретну дату

992,00*

22.5.

Фактографічна довідка

475,20*

22.6.

Тематична добірка

216,00*

22.7.

Розповсюдження та передача ділової пропозиції/ запиту іноземного партнера

874,80*

22.8.

Попередній пошук партнера

874,80*

22.9.

Адресно-номенклатурна довідка

291,60*

22.10.

Консультативні послуги (надання консультацій)

121,00*

22.11.

Вартість однієї експерто-години

      121,00

22.12.

Оформлення та видача дубліката раніше виданог документа (замість втраченого)

77,00

22.13.

Переоформлення та засвідчення раніше виданого документа (у разі необхідності внесення змінених даних)

77,00

22.14.

Засвідчення додаткової копії документа

77,00

                 

                  Тарифи на перекладацькі послуги та мовні курси

25.1.

Переклад інвойсу

151,00

25.2.

Завірення перекладу інвойсу

127,00

25.3.

Завірення перекладу інвойсу, виконаного іншими перекладачами

145,00

18.

Письмовий переклад з/на іноземну мову стандартного документу (до 1000 знаків), вартість за 1 док.:

18.1.

Група І (російська, українська)

54,00

18.2.

Група ІІ (англійська, німецька)

67,00

18.3.

Група ІІІ (французька, іспанська, італійська)

121,00

18.4.

Група ІV (інші мови)

договірна

18.5.

Письмовий переклад з/на іноземну мову документу (від 1860 знаків на 1 сторінці)

18.5.1.

Група І (російська, українська)

54,00*

18.5.2.

Група ІІ (англійська, німецька)

67,00*

18.5.3.

Група ІІІ (французька, іспанська, італійська)

       121,00*

18.5.4.

Група ІV (інші мови)

договірна

26.

Перевірка правильності перекладу, редагування

50 % від вартості перекладу

27.

Заміна попередньо наданих перекладів

50 % від вартості раніше наданої послуги

28.

Нотаріальне засвідчення справжності підпису перекладача

110,00

29.

Нотаріальне засвідчення копії документу згідно з чинним законодавством

110,00

30.

Засвідчення перекладів печаткою Сумської торгово-промислової палати (за виключенням інвойсів)

    67,20

31.

Усний послідовний переклад (вартість без ПДВ за 1 годину)

31.1.

Група І

     115,00

31.2.

Група ІІ

     182,00

31.3.

Група ІІІ

     242,00

31.4.

Група ІV

договірна

32.1.

Навчання на курсах іноземних мов

договірна

32.2.

Навчання на курсах ораторського мистецтва

договірна

33.             Оренда та інші послуги управління ЗЕЗ та ВД

33.1.

Організаційні внески:

33.1.1.

Організаційний внесок за участь у виставковому заході

договірна

33.1.2.

Організаційний внесок за участь в бізнес-місії

договірна

33.2.

Оренда :

33.2.1.

Конференц-зал № 1 «Атріум» (2 поверх ВЦ «Іллінський» СТПП)

договірна

33.2.2.

Конференц-зал № 2                 (2 поверх ВЦ «Іллінський» СТПП)

договірна

33.2.3.

Конференц-зал № 3 “VIP”       (2 поверх ВЦ «Іллінський» СТПП)

договірна

33.2.4.

Виставковий зал                        (1 поверх ВЦ «Іллінський» СТПП)

договірна

33.2.5.

Мультимедійного обладнання

договірна

33.2.6.

Приміщення                               (адміністративний корпус СТПП)

   договірна

33.3.

Візова підтримка:

33.3.1.

Підготовка повного пакету документів для відкриття Шенгенської візи для учасників бізнес-місій до: Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини

договірна

33.3.2.

Підготовка повного пакету документів для відкриття Шенгенської візи для осіб, які не є учасниками бізнес-місій до: Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини.

Договірна

33.3.3.

Підготовка повного пакету документів для відкриття Шенгенської візи до інших країн ЄС, а також до Швейцарії, США, Китаю, Канади та інших країн

договірна

33.3.4.

Консультація з візових питань

договірна

33.4.

Послуги із розміщення друкованих матеріалів інформаційного змісту у журналі-віснику Сумської ТПП «Ділові Новини»:

33.4.1.

1 стор.кольорова (400 кв.см)

договірна

33.4.2.

1 стор. не кольорова (400 кв.см)

договірна

33.4.3.

на обкладинці журналу ДН

договірна

34.

Послуги у сфері публічних закупівель:

34.1.

Усна консультації з питань проведення процедури публічних закупівель за 1 годину

242,00*

34.2.

Письмова консультації з питань проведення процедури публічних закупівель (до 2 сторінок)

270,00*

34.3.

Підготовка та супровід документації для участі у процедурі публічних закупівель

договірна

34.4.1.

Навчання спеціаліста у сфері публічних закупівель (1 особа)

договірна

34.4.2.

Підвищення кваліфікації спеціаліста у сфері публічних закупівель (1 особа)

договірна

40.

Організація та проведення навчально-практичних семінарів, тренінгів та інше

    договірна

41.

Інформаційні послуги

    договірна

35.

Послуги юридичного характеру:

Засвідчення документів (1 прим. Док.):

35.1.

-                      українські юридичні особи

135,00*

35.2.

-                      іноземні

202,00*

35.3.

Усне консультування з правових питань господарської діяльності

470,00*

35.4.

Розробка проектів контрактів (договорів)

940,00*

35.5.

Розробка проектів статутів, установчих договорів

1750,00*

35.6.

Правова експертиза контрактів (договорів)

940,00*

Складання:

35.7.

-                      претензії

1150,00*

35.8.

-                      позовної заяви

1350,00*

35.9.

Складання огляду українського законодавства за темою замовника, видача юридичної довідки

672,00*

23.

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності (для 1-го позначення):

23.1.

Складання заявки на реєстрацію торговельної марки в Україні ( залежно від зображення позначення, кількості найменувань товарів і послуг).Ведення листування з ДП УКРПАТЕНТ.

1700,00

23.2.

Складання та оформлення заявочних документів для одержання правової охорони торговельної марки в Російській Федерації (залежно від зображення позначення, кількості найменувань товарів та послуг).

1700,00

23.3.

Складання договору про передачу прав власності та/або ліцензійного договору на об’єкт інтелектуальної власності (залежно від об’єкта, умов договору тощо).

1700,00

23.4.

Складання заявки на продовження дії свідоцтва на товарний знак.

560,00

23.5.

Складання клопотання про поновлення строку надходження документів, сплати державного мита або зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності; внесення змін в матеріали заявки.

560,00

23.6.

Підготовка та надсилання матеріалів заявки на одержання патенту на винахід /корисну модель. Ведення листування із ДП «Укрпатент».

7800,00

23.7.

Оформлення матеріалів заявки на реєстрацію авторського права (на твір, комп’ютерну програму, тощо).

1800,00

23.8.

Складання заявки на одержання патенту на промисловий зразок, комплексний супровід реєстрації до отримання охоронного документу

2400,00*

23.9.

Складання клопотань та консультування у сфері охорони інтелектуальної власності

договірна

24.

Послуги по штриховому кодуванню:

24.1.

Комплекс послуг при оформленні документів

   574,00*

24.2.

Присвоєння штрих-кодів:

24.2.1.

-           за 1 заявку (до 10 тов. позицій)

287,00

24.2.2.

-          понад 10 тов. позицій (-10%)

258,30

24.2.3.

-           понад 30 тов. позицій (-20%)

229,60

24.3.

Прийнята вартість експерточасу

143,50*

36.

Послуги по електровимірювальним роботам (за 1 одиницю):

36.1.

Аналіз схеми ел.споживання                                                                               

34,20*

36.2.

Вимір опору заземлюючого пристрою                                                                              

8,91*

36.3.

Огляд та перевірка кола між заземлювачем та заземлюючими елементами  

1,01*

36.4.

Вимірювання опору ізоляції проводок , кабелів та апаратів до 1 кВ,мегометром                                                                                                   

2,38*

36.5.

Перевірка кола «фаза-нуль»в установках до 1000 Вз глухим заземленням нейтралі

11,81*

36.6.

Обслуговування та ремонт кліматичного обладнання (кондиціонери)         

      135,00*

36.7.

Монтаж та налагодження системи відеоспостереження

Договірна

36.8.

Монтаж та налагодження системи сигналізації

Договірна

42.

Послуги по Недержавному реєстру підприємств:

42.1.

Перевірка документів для внесення підприємств до Недержавного реєстру ТПП України

700,00*

42.2.

Внесення підприємства до Недержавного реєстру ТПП України

1000,00*

42.3.

Перереєстрація (щорічна) в Недержавному реєстрі ТПП України

800,00*

Надання інформації з Недержавного реєстру ТПП України:

42.4.

-                      для українських підприємств

300,00*

42.5.

-             для іноземних підприємств

1000,00*

43.

Послуги Центру підтримки експорту:

43.1.

Усна консультація з питань експорту

Договірна

43.2.

Письмова консультація з питань експорту

Договірна

43.3.

Складання та розміщення профілю підприємства в системі EEN (Enterprise Europe Network)     

Договірна

43.4.

Аналіз ринку продукції (з урахуванням 1 товарної позиції, та 1 країни)

Договірна

43.5.

Попереднє дослідження зовнішніх ринків

Договірна

43.6.

Маркетингове дослідження ринків ЄС

Договірна

43.7.

Маркетингове дослідження ринків країн Азії, Африки, Арабських країн

Договірна

43.8.

Розміщення інформації про експортно-орієнтованих суб’єктів малого та середнього підприємництва (СМСП) на українських та зарубіжних Інтернет-ресурсах, розповсюдження інформаційних матеріалів про експортерів

Договірна

43.9.

Обробка та розміщення інвестиційних проектів у каталозі ЕБІП (електронна база інвестиційних проектів):

43.9.1.

Один місяць + тиждень

560,00

43.9.2.

Один квартал + місяць

896,00

43.9.3.

Один рік + три місяці

    2240,00

43.10.

Розміщення короткого опису проекту на головній сторінці ЕБІП (електронна база інвестиційних проектів):

43.10.1.

Один тиждень + 2 дні

170,00

43.10.2.

Один місяць + тиждень

560,00

43.11.

Супровід зовнішньоекономічної діяльності

Договірна

43.12.

Розробка та супровід зовнішньоекономічних договорів

1350,00

44.

Сервісне обслуговування електронних касових апаратів

Договірна

45.

Консультування підприємств із процедур ЄС — маркування промислової         продукції в ЄС. Заповнення заявки

Договірна

46.

Консультування підприємств із процедур маркування та сертифікації харчової продукції в ЄС. Заповнення заявки

Договірна

47.

Пошук актуальних програм, грантів, проектів

Договірна

48.

Підготовка повного пакету документів для отримання міжнародної технічної допомоги, допомоги з розвитку бізнесу та ін.

Договірна

49.

Аналіз та коригування заявки на участь у програмах, проектах та отримання грантів

Договірна

50.

Конференц-сервіс

Договірна

51.

Оформлення листа-запрошення для в’їзду в Україну з приватною або діловою метою    

500,00

Примітка: При виконання послуг у терміновому режимі застосовується коефіцієнт 1,5.         

При виконанні послуг у неробочий час та святкові дні вартість послуг оплачується у двократному розмірі.
Тарифи наведені без податку на додану вартість
* на зазначені види послуг застосовуються договірні ціни, в залежності від витраченого часу

ТАРИФИ

на послуги із засвідчення форс-мажорних обставин

(обставин непереборної сили),

які надаються Сумською ТПП у 2017 році

(вводяться в дію з 17.10.2016 року)

                                                           МОНОПОЛЬНІ ПОСЛУГИ

№ з/п

Найменування послуги

Встановлений тариф, грн.

(без ПДВ)

21.        Послуги по форс-мажорним обставинам (обставинам непереборної сили):

21.1

Видача Сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва (за умови надання відповідного підтвердження).

безкоштовно

21.2

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання податкових обов’язків платників податків.

1 636,00

21.3

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для цілей списання безнадійного податкового боргу.

8 289,00

21.4

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання фізичними особами обов’язків (зобов’язань), передбачених нормативно-правовими актами України (крім договірних та податкових зобов'язань).

2 217,00

21.5

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання зобов'язань за договорами, укладеними між резидентами України.

3 695,00

21.6

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання обов'язків (зобов'язань), передбачених нормативно-правовими актами України (крім обов'язків платників податків та фізичних осіб).

5 807,00

21.7

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), якими унеможливлено виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами (договорами).

8 447,00

21.8

Видача дубліката сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

633,00

21.9

Видача копії сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили).

475,00

Примітка:           

-При виконанні послуг у терміновому режимі застосовується коефіцієнт 2.

-При оформленні сертифікату на іноземній мові застосовується коефіцієнт 3.

-При терміновому порядку розгляду заяви і видачі сертифіката додатково іноземною мовою вартість послуги визначається з урахуванням коефіцієнта 5.

Тарифи наведені без податку на додану вартість.

ТАРИФИ

на послуги, які надаються Сумською ТПП у 2017 році

(вводяться в дію з 13.02.2015 року)

                                                                              МОНОПОЛЬНІ ПОСЛУГИ

№ з/п

Найменування послуги

Встановлений тариф, грн.

(без ПДВ)

8        Проведення експертизи по визначенню товаровиробника:

8.1

- для товарів, що були повністю вироблені в Україні (1 товарна позиція)

103,50

8.2

- для товарів, що були піддані достатній переробці (1 товарна позиція)

138,00

8.3

- для партій товарів з різними критеріями походження (2 товарні позиції)

172,50

8.4

- вартість кожної додаткової позиції, починаючи з другої

34,50

8.5

- кожне наступне найменування сировини, матеріалів та комплектуючих, використаних в готовій продукції,починаючи з 10 найменування

(1 найменування)

5,75

        Заповнення і засвідчення Сертифікатів всіх форм:

9

Заповнення і засвідчення Сертифікатів всіх форм , що відправляються наземним шляхом, за один сертифікат (одна товарна позиція)

172,50

9.1

Вартість кожної додаткової позиції в Сертифікатах всіх форм , що відправляються наземним шляхом

46,00

9.2

Заповнення і засвідчення Сертифікатів всіх форм , що відправляються водним транспортом

- за один сертифікат (1 товарна позиція) розмір партії до 3,0 тис.тонн

414,00

- за один сертифікат (1 товарна позиція) розмір партії від 3,0 до 5,0 тис.тонн

552,00

- за один сертифікат (1 товарна позиція) розмір партії від 3,0 до 5,0 тис.тонн

759,00

- за один сертифікат (1 товарна позиція) розмір партії від 10,0 до 30,0 тис.тонн

966,00

- за один сертифікат (1 товарна позиція) розмір партії понад 30,0 тис.тонн

1104,00

9.3

Вартість кожної додаткової позиції в Сертифікатах всіх форм , що відправляються водним транспортом

46,00

Переоформлення, видача дублікатів Сертифікатів, «замінних» Сертифікатів, Сертифікатів на вивіз продукції масово

10

Оформлення та видача дубліката Сертифікату

(видача Сертифіката замість втраченого)

69,00

10.1

Засвідчення однієї сторінки додаткового аркушу до Сертифікату або до дубліката Сертифіката

34,50

10.2

Переоформлення та засвідчення Сертифіката

69,00

10.3

Оформлення та видача «замінного» Сертифіката (1 товарна позиція)

172,50

10.4

Вартість кожної додаткової товарної позиції в «замінному» Сертифікаті

46,00

10.5

Засвідчення додаткової копії Сертифікату

34,50

10.6

Оформлення Сертифікату на вивіз продукції масово (за кожен наступний вагон)

34,50

11     Оформлення висновку експерта про походження товару (окремо проведена робота):

11.1

- для товарів, що були повністю вироблені в Україні (1 товарна позиція)

207,00

11.2

- для товарів, що були піддані достатній переробці (1 товарна позиція)

224,25

11.3

- для партій товарів з різними критеріями походження (2 товарні позиції)

304,75

11.4

- вартість кожної додаткової позиції, починаючи з другої, в висновку експерта про походження товару

80,50

11.5

- кожне наступне найменування сировини, матеріалів та комплектуючих, використаних в готовій продукції,починаючи з 10 найменування

(1 найменування)

5,75

12   Оформлення висновку експерта до Сертифікатів усіх форм на партії товарів, що відправляються водним транспортом

- для товарів, що були повністю вироблені в Україні (1 товарна позиція)

207,00

- для товарів, що були піддані достатній переробці (1 товарна позиція)

241,50

- для партій товарів з різними критеріями походження (2 товарні позиції)

276,00

- вартість кожної додаткової позиції, починаючи з другої

80,50

13  Оформлення дублікату висновку про походження товару

69,00

Примітка:            
- При виконанні послуг у терміновому режимі застосовується коефіцієнт 1,5.
- При виконанні послуг у неробочі та святкові дні вартість послуг оплачується у двократному розмірі.

Наверх ↑


.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А