СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Членство в Сумській торгово-промисловій палаті
1. Порядок прийому в члени СТПП

Хто може бути членом Палати.

Членами торгово-промислової палати можуть бути юридичні особи, які створені і діють відповідно до законодавства України, громадяни України, зареєстровані як підприємці, та їх об'єднання. Членська база торгово-промислової палати формується за принципом добровільного об'єднання підприємців.

Вступаючи в члени Сумської торгово-промислової палати, Ви отримуєте так само членство в Торгово-промисловій палаті України.

Документи для вступу в члени СТПП.

Для прийому в члени торгово-промислової палати необхідно надати:

- заяву встановленого зразка;

- анкету члена СТПП встановленого зразка;

- копію Свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію Свідоцтва платника податку.

Прийом до Членів Палати здійснюється Президією Палати з наступним повідомленням ТПП України.

Датою початку членства в СТПП і ТПП України є дата сплати вступного та членського внесків.

Припинити членство у СТПП і ТПП України можна, надавши письмову заяву. Члени Палати, які не сплатили членські внески протягом року, рішенням Президії можуть бути виключені з членів Палати. Сплачені раніше внески не повертаються.

2.Членські внески.

- при прийомі в члени Сумської ТПП сплачується вступний внесок у сумі 500 грн.;

- члени Сумської ТПП, які здійснюють виробничу діяльність або надають послуги, сплачують річний членський внесок  у сумі:

- до 10 працюючих - 800 грн.;

- 11 - 30 працюючих - 1200 грн.;

- 31 - 75 працюючих - 1600 грн.;

- понад 76 працюючих, та для членів Сумської ТПП, які є асоціаціями, консорціумами, спілками, що об'єднують підприємства, а також товариства, до складу яких входять самостійні виробничі підприємства - 4500 грн.

3. Переваги членства в Сумській ТПП.

Сприяння підприємництву:

- представлення та захист інтересів Вашого бізнесу як в Україні, так і за її межами;

- професійна консультаційна підтримка;

- індивідуальний підхід;

- позачергове обслуговування членів Палати на преференційних умовах.

Діалог бізнесу та влади:

- можливість спільної розробки та внесення нормативних змін до законодавства та підзаконних актів, які стосуються господарської діяльності;

- участь у роботі галузевих комітетів.

Бізнес-комунікації, інформаційний супровід:

- оперативне інформування щодо нових пропозицій про співпрацю, які надходять до Палати як від закордонних, так і вітчизняних партнерів, з урахуванням профілю Вашої діяльності;

- участь на безкоштовних або пільгових умовах в регіональних та міжнародних виставках, конкурсах, ярмарках, тренінгах і семінарах з питань підприємницької діяльності, які, зокрема, проводяться на базі Сумської ТПП;

- запрошення до участі у ділових зустрічах і переговорах з представниками посольств інших країн в Україні, вітчизняних і закордонних фірм, зацікавлених у встановленні бізнес-контактів з вітчизняним бізнесом;

- допомога у розвитку зовнішньоекономічних зв’язків Вашого бізнесу, експорту через мережу представництв ТПП за кордоном (34 країни);

- отримання рекомендаційних листів від імені Сумської ТПП для пред’явлення посольствам та іноземним діловим партнерам;

- доступ до бази надійних українських партнерів;

- регулярне доповнення сайту та Фейсбук сторінки Сумської ТПП актуальною діловою інформацією.

Рекламна та PR-підтримка бізнесу:

- можливість розміщення Вашої інформації про підприємство, комерційних пропозицій, логотипу на нашому сайті з посиланням на Ваш сайт;

- презентація підприємства на рекламному стенді у виставковому комплексі «Іллінський»;

- розповсюдження Ваших рекламно-інформаційних матеріалів на тематичних заходах Палати;

- реєстрація Вашого підприємства на пільгових умовах у Недержавному реєстрі надійних партнерів.

4. Підприємства-члени СТПП.
.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А