СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Історія палати

Сумська область створена 10 січня 1939 року. В середині 60-х років ХХ століття в області було 16 районів, 15 міст, 18 селищ міського типу і 1826 населених пунктів.

До Великої Вітчизняної війни 1941- 1945 г .р. територія Сумської області входила в зону діяльності Українсько-Східної торгової палати, створеної в січні 1925 року в м.Харкові, який після Жовтневої соціалістичної революції 1917 року до червня 1934 г . був столицею Радянської України, перекладеної потім в г. Киев.

Чернобривченко Владимир Дмитриевич

У 1936 році Українсько-східна торгівельна палата була реорганізована в Українську відділення Всесоюзної торгової палати з місцем перебування в м Харкові. Структурний підрозділ Українського відділення ВТП в м Суми - Бюро товарних експертиз - було створено в січні 1964 року.

Підставою для цього стало Розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 10 листопада 1963 року. У ньому пропонувалося скасувати Бюро товарних експертиз Управлінь торгівлі виконкомів обласних Рад народних депутатів. Проведення товарних експертиз на території Української РСР покладалося на експертів Українського республіканського відділення Всесоюзної торгової палати.

До 1964 року експерти Українського відділення ВТП контролювали, як правило, імпортно-експортні товари, сировину та обладнання, а вироби вітчизняного виробництва - служби Міністерства торгівлі УРСР в області.

Створення Сумського обласного бюро товарних експертиз Українського відділення ВТП стало першим кроком на шляху до створення Сумської торгово-промислової палати.

Керівником БТЕ був призначений Чернобрівченко Володимир Дмитрович, який мав чималий досвід в експертно-організаційній роботі. Він очолював Сумське обласне БТЕ більше 11 років. У перший рік роботи штат колективу БТЕ був вельми нечисленним, замовлення підприємств і організацій на проведення товарних експертиз виконувалися в більшій частині позаштатними експертами. Грошові надходження склали 24,7 тис. Руб. За той час це була пристойна сума коштів.

У Сумському БТЕ як і в інших обласних БТЕ Українського відділення Всесоюзної торгової палати, обсяги робіт з проведення товарних експертиз та інших послуг щорічно зростали. Пояснювалося це тим, що в соціалістичному совeтcкoм державі швидкими темпами розвивалася радянська індустрія, сільське господарство, зовнішньоекономічні зв'язки і торгівля, чому сприяли і всі служби Всесоюзної торгової палати. За дев'ять років після свого створення Сумське бюро товарних експертиз Українського відділення ВТП в чотири рази збільшило обсяги послуг з проведення товарних експертиз. У 1972 році грошові надходження по цьому виду послуг склали 102 тис. Руб. На той час в Сумському БТЕ працювало 47 осіб, з них апарат управління складався з 5 чоловік, решта - фахівці з товарним експертизам.

У структуру Українського відділення в 1972 році входили 23 обласних бюро товарних експертиз, в тому числі і Сумське БТЕ. У той рік колективи цих бюро провели 203,260 експертиз і грошові надходження за цей вид послуг склали 2.830,8 тис. Руб. ці результати вважалися досить значними.

До того ж в апараті Українського відділення ТПП СРСР не менш продуктивно працювали і інші служби - інопереводов, реклами, зовнішньоекономічних зв'язків, інформації. Зростали обсяги робіт по організації закордонних виставок.

Назріла необхідність об'єднати відділення ТПП, що діють на території України, в одну структуру. В м Києві 8 січня 1973 року відбулися збори членів Українського, Одеського та Харківського відділень ТПП СРСР, яке вирішило на базі відділень і 23 обласних бюро товарних експертиз заснувати Торгово-промислову палату Української СРСР. Сумське обласне БТЕ увійшло в структуру Харківського відділення одночасно з Донецьким і Луганським БТЕ.

Дмитрий Иосифович Миньковский

У 1976 році на посаду начальника Сумського БТЕ вступив Дмитро Йосипович Міньковський, за освітою економіст, який має багаторічний виробничий досвід роботи, що і дозволило йому в короткий термін стати в ряди гідних керівників в системі Торгово-промислової палати УРСР. У Сумському БТЕ, як і в інших аналогічних службах, активно працював Рада експертів, до складу якого входили найбільш досвідчені і кваліфіковані фахівці. Coвeт експертів розробляв плани навчання фахівців, підвищення їх кваліфікації та забезпечував виконання намічених заходів; організовував лекції, семінари, показові експертизи, дні якості; забезпечував ділові зустрічі з замовниками експертиз, стажування новоприйнятих фахівців.

В методичному кабінеті були зосереджені методичні посібники з проведення експертиз товарів, технічні умови контрактів, укладених із зарубіжними фірмами на поставку в СРСР виробів промисловості, ГОСТи, інша технічна література.


Колектив Сумського БТЕ, як і інші аналогічні служби ТПП України, вів боротьбу з припинення спроб окремих іноземних фірм проштовхнути на радянський ринок застаріле обладнання та інші неякісні вироби. У 80 ті роки, як і раніше, обсяги послуг за всіма видами діяльності безперервно збільшувалися.

Павловский Виталий Андреевич

У квітні 1991 року на базі Сумської філії фірми "Харьковвнешсервіс" була створена Виробнича Госпрозрахункова фірма "Сумивнешсервіс" ТПП УРСР. Директором її був призначений Павловський Віталій Андрійович, який мав багаторічний виробничий і партійний досвід роботи. До приходу на службу в систему ТПП Павловський В.А. 12 років працював секретарем Сумського міськкому Компартії України і головою виконкому Сумської міської Ради народних депyтaтов, інженером-технологом, потім начальником бюро, заст. начальника відділу праці та зарплати, за секретаря, секретарем парткому машинобудівного заводу ім. Фрунзе. Він в повному обсязі був обізнаний про економічний потенціал Сумського регіону, що і допомогло йому в короткий термін освоїти специфіку роботи колективу, який він очолив.


У колективі фірми в 1991 році працювало 44 людини. У cтpyктypy фірми входили: Бюро товарних експертиз, планово-економічний відділ, відділ зовнішньоекономічних зв'язків та роботи з членами палати; методичний кабінет. Експертиза товарів і раніше була найбільш об'ємним видом послуг, що надаються фахівцями фірми. Разом з тим особливо важливе значення надавалося зовнішньоекономічної діяльності, підвищенню кваліфікації фахівців за новими і традиційними напрямками в роботі.

СТВОРЕННЯ СУМСЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПAЛAТИ

Президія ТПП України в березні 1995 року в прийнятому рішенні схвалив ініціативу членів Палати по Сумській області про створення на базі Виробничої госпрозрахункова фірма "Сумивнешсервіс" регіональної Сумської торгово-промислової палати.

Через досить короткий термін, в м Суми 4 квітня 1995 року відбулися збори членів ТПП України по Сумській області. З інформацією про діяльність ВГФ "Сумивнешсервіс" виступив її директор Павловський В.А. Він розповів про роботу колективу фірми за минулі п'ять років, підкресливши, що раніше, до 1991 року основним видом надаються фірмою була експертиза товарів, сировини і обладнання, яку проводили 60 фахівців з повною зайнятістю. Однак з початком ринкових реформ попит на послуги експертизи різко знизився. Довелося скорочувати досвідчених фахівців. Вживаються всі заходи до освоєння нових видів послуг, навчання фахівців необхідним професіям. Отримано ліцензію на приватизацію житла. Виконуються замовлення на оцінку рухомого і нерухомого майна, надається цінова інформація на продукцію, товари, виявляються аудиторські послуги.

Отримано ліцензію на право проводити декларування товарів при здійсненні експортних операцій. Одним з головних напрямків в роботі було і залишається сприяння підприємствам, підприємцям у розвитку підприємницької діяльності, освоєнні внyтpeннего і зовнішнього ринку, розвиток економічного співробітництва ділових кіл Сумської області.

За сприяння ВГФ "Сумивнешсервіс" в області створено 10 спільних підприємств. Збори схвалило роботу ЇХ "Сумивнешсервіс", прийняло рішення перетворити її в Сумську торгово-промислову палату, затвердив її Статут. Президентом Сумської торгово-промислової палати збори обрали Павловського Віталія Андрійовича, віце-президентом - Терещенко Лідію Захарівну.

Сам факт створення в 1995 році регіональної Сумської ТПП викликав підйом в роботі колективу, значно розширилися його функції і підвищилася роль в економічному житті регіону.

У лютому 1998 року відбулися чергові загальні збори члено в Сумській ТПП. Зі звітом про роботу Палати за 1995-1997 роки виступив її президент Павловський В.А.

Він підкреслив, що Сумська ТПП в звітний період надавала не тільки своїм членам, а й підприємцям області весь спектр послуг, які входять до компетенції ТПП України, в першу чергу таких як:

•   довідково-ііформаціонное забезпечення учасників зовнішньоекономічної діяльності;

•   надання зовнішньоекономічних і правових консультацій, організація підвищення кваліфікації фахівців і керівників підприємств області з цих питань;

•   виконання різного виду послуг з експертизи, сертифікації та штрихового кодування товарів, рекламі, інопереводам, приватизації та ін.

Надано 200 консультацій по зовнішньоекономічним законодавством, 50 з питань міжнародного права і арбітражу.

У Сумській ТПП в 1997 році були прийняті делегації ділових кіл Болгарії, Італії, Ірландії, Португалії, Польщі, Словаччини, Чехії та ближнього зарубіжжя.

Доповідач інформував збори про інші аспекти діяльності Палати, в тому числі підвищення кваліфікації фахівців, участі підприємств у виставках за кордоном і внyтpі України, а також про те, що в порядку задоволення прохань членів Палати по вирішенню її Президії в містах Шостка, Ромни та Конотоп створені і функціонують представництва Сумської ТПП.

Загальні обсяги реалізації послуг становили: у 1995 році - 223,0 тис. Грн., 1996р. - 459,4 тис. Грн .; 1997р. - 530,5 тис. Грн. Збори схвалило діяльність Палати, рекомендувало її Президії і надалі розширювати види послуг, збільшувати членську базу, зміцнювати матеріально-технічну базу, налагодити роботу по влаштуванню виставок.

Збори затвердили також нову редакцію Статуту Сумської ТПП. Президентом Сумської ТПП знову був обраний Павловський В.А., віце-президентом - Терещенко Л.З.

В останні три роки минулого століття Сумська торгово-промислова палата, в межах своїх повноважень, активно сприяла економічним реформам, інтеграції економіки регіону в світову господарську систему.

Подальший розвиток отримала зовнішньоекономічна, виставкова, інформаційна діяльність. У 1998 році між Сумською торгово-промисловою палатою та ТПП Бєлгородської та Курської областями (Росія) були підписані договори про співпрацю. Цими договорами передбачався обмін діловою інформацією, сприяння в пошуку партнерів в сфері виробництва і торгівлі, обмін делегаціями підприємців, організація спеціальних семінарів, конференцій, виставок, ярмарків.

Було покладено початок виставкової роботи. У 1999 році Сумська ТПП скомплектувати і провела вражаючі виставки "Краса і здоров'я" Освіта та кар'єра ".

Виконувалися замовлення підприємств і організацій на інопереводи. Найбільш об'ємної була робота по проведенню товарних експepтіз, декларуванню, завірення сертифікатів. Рeaлізaція послуг в 1999 році склала 671, 01 гpн.

Особливу увагу в 1997-2000 роках приділялася навчанню кадрів, підвищення кваліфікації фахівців з нових напрямів в роботі. Навчання проводилося як за місцем служби, так і в ТШ України, в регіональних палатах, на курсах і семінарах, в навчальних закладах, сторонніх установах, а також за кордоном. Назвемо частину проблем, які вивчалися:

"Сертифікація продукції, процесів та послуг в неврегульованою законодавством сфері"; "штрихове кодування, проблеми, практика застосування та перспективи розвитку"; "Оцінка нерухомості, бізнесі машин і устаткування, промислової та інтелектуальної власності ";" Нове в правовому регулюванні оренди та лізингу майна "; "Діагностика та експертиза полудрaгoценних каменів"; "Маркетингова концепція та сучасна peклама в малих і середніх підприємствах"; "Організаційні та економічні аспекти діяльності підприємств, організацій та банків в умовах ринкової економіки"; "Методика оцінки майна при приватизації"; "Зміна порядку оформлення сертифікатів походження"; "Визначення походження товарів і послуг, посвідчення і видача сертифікатів на товари та послуги українського походження відповідно до нової інструкцією".

Конспективно розповімо про роботу Сумської ТПП в останньому році другого тисячоліття.

Протягом року проведено 10 засідань Президії, на яких обговорювалися життєво важливі питання роботи всіх служб Палати. У Палату надійшло 470 ділових пропозицій. Поширена серед українських підприємств 230, серед іноземних фірм - 45. Ділові пропозиції регулярно друкувалися у видаваному Сумської ТПП віснику "Дiловi новини".

Надано консультацій по зовнішньоекономічним законодавством, - 410, пошуку ділових партнерів - 270, маркeтінгoвим питань - 1, по арбітражу - 50.

У Палаті відбулися зустрічі і переговори: з Послом ПАР з питання можливості поставки в Україну вина виробництва ПАР; з представником польської фірми "Stel-Rol". щодо відкриття в м Суми офісу фірми в рамках договору між облдержадміністрацією та Воєводством Польщі; з групою бізнесменів. Італії - з питань інвестування цегляних заводів в Сумській області; з Послом Австрії в Україні та Радником Посольства Р. Талером - про можливість поставок в Україну різного устаткування і закупівель пиломатеріалів в області.

Служби Сумської ТПП взяли участь в організації візиту в область Посла та Торгового Радника Посольства Казахстану в Україні які вивчали можливості імпорту обopyдoвaнія для нафтогазового комплексу та інвестування Української видобутку нафти і газу в Казахстані.

Сумська ТПП брала участь ; а / в coставe оргкомітету в організації в м Суми міжнародної конференції: "Стан і перспективи регіонального прикордонного співробітництва між Росією та Україною"; б / в організації візиту в Сумську область губернатора провінції Мугла (Туреччина), президента Topгoвo-промислової палати тієї ж провінції з гpyппой турецьких ділових кіл; в підготовці візиту в м Суми Посла та торгового радника Індії в Україні для зустрічі з підприємцями області.

Зросла роль і обсяги інформаційних послуг. За запитами підприємств, організацій та підприємців надавалися адресні, аналітичні, фактографічні довідки, цінові укладення та ін. Продовжувалося освоєння ресурсів "Інтepнет".

За обсягом реалізації послуг провідне місце як і раніше займали товарні експертизи, в тому числі:

•   експертиза кількості і якості вітчизняних та імпортних товарів, сировини і обладнання;

•   експертизи cтoімості товару за заявками судово-слідчих органів;

•   оцінка нерухомості;

•   експертиза продукції, що спрямовується на експорт;

•   експертиза вартості конфіскованої продукції по заявкам митної служби;

•   експертиза автотранспортних засобів;

•   визначення кодів товарів по ТН ЗЕД;

•   експертиза ціни контрактів;

•   уявлення консультацій з питань впровадження та присвоєння штрихових кодів;

•   оформлення документів на перерегіcтpaцію суб'єктів підприємницької діяльності.

Ефективність проведення товарних експертиз незаперечна, про що вже неодноразово говорилося. На жаль, у 2000 році експертами Сумської ТПП при контролі надходила продукції і сировини на підприємства виявлені численні факти недостач.

Крім проведених товарних експертиз, фахівці Палати запевнили і видали 7.278 сертифікатів походження товарів.

В цілому надходження за надані протягом року уcлyгі склали 926,2 тис. Грн. У колективі Палати в тому році, працювало 36 осіб.

Сумська ТПП організувала підвищення кваліфікації не тільки своїх співробітників, але і фахівців підприємств, організацій, підприємців, які працювали в сфері зовнішньоекономічних і торговельних зв'язків.

У 2000 році, наприклад, для них були організовані семінари за темами: "Фінансовий менеджмент", "Психологія бізнесу", "Маркетинг", "Система ТПП в світі і в Україні", "Штрихове кодування". На кожному семінарі були присутні від 20 до 72 фахівців.

У новому першому році нового тисячоліття результати роботи колективу Сумської ТПП виявилися більш значними, що вселяє впевненість у можливості подальшого збільшення обсягів послуг та робіт, підвищення їх якості в справі зміцнення і процвітання економіки регіону.

Наверх ↑

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А