СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Послуги Сумської ТПП
 • видача сертифікатів походження товарів та послуг при експорті в усі країни світу;
 • видача сертифікатів належності товарів і послуг підприємствам з іноземними інвестиціями;
 • експертиза кількості і вартості використаної сировини в готової продукції;
 • експертиза вартості товарів, послуг, рухомого і нерухомого майна, машин, обладнання, основних фондів, бізнесу, цінних паперів та інтелектуальної власності при приватизації, оренді, отриманні кредитів; для судових, податкових, митних органів, в т.ч. на світовому ринку;
 • експертиза кількості, комплектності вітчизняних та імпортних товарів, продукції, сировини; експертиза середніх (звичайних) цін для бухгалтерського обліку;
 • організація індивідуальних переговорів представників вітчизняних і зарубіжних підприємств;
 • організація виставок, ярмарків, ділових зустрічей;
 • організація поїздок на вітчизняні та зарубіжні виставки-ярмарки та бізнес-зустрічі;
 • надання можливості користуватися мережею Інтернет, прийом-передача кореспонденції по E-mail;
 • виготовлення інформаційно-рекламних каталогів ділових заходів, рекламних проспектів, буклетів і т.п .;
 • сертифікація продовольчих і промислових товарів в системі СЕРТЕХ;
 • визначення кодів товарних номенклатур зовнішньоекономічної діяльності;
 • внесення інформації про підприємства в Недержавний реєстр українських підприємств при ТПП України;
 • завірені переклади з іноземних мов і на іноземні мови;
 • консультації з питань підприємницької, зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності;
 • консультації щодо законодавства, торгових правил і звичаїв зарубіжних країн; консультації з питань міжнародного комерційного арбітражу, підготовка матеріалів для розгляду в МКАС України;
 • маркетингові дослідження, інформування про кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринку, надання цінової інформації;
 • забезпечення рекламної діяльності підприємств в Україні та за кордоном, поширення комерційних пропозицій через друковані та електронні засоби системи ТПП України;
 • оформлення трансферу технологій, інтелектуальної та промислової власності, оцінка їх вартості та правовий захист;
 • оцінка і визначення технічного стану транспортних засобів, машин, обладнання, комп'ютерів та оргтехніки, механізмів;
 • підвищення кваліфікації та підготовка фахівців в Бізнес-центрі при Сумській ТПП і за кордоном;
 • пошук українських і зарубіжних ділових партнерів, перевірка їх надійності, консультації щодо укладання контрактів, прийом іноземних делегацій оформлення віз;
 • привласнення штрихових кодів, їх верифікація;
 • розробка і оцінка бізнес-планів та інвестиційних проектів за міжнародними стандартами;
 • розробка та рецензування зовнішньоекономічних договорів;
 • розгляд суперечок в Третейському суді при Сумській ТПП;
 • експертиза законопроектів, що стосуються бізнесу;
 • ведення бібліотеки відеоматеріалів підприємств Сумської області, їх демонстрація всім зацікавленим українським і зарубіжним підприємцям;
 • сприяння в страхуванні ризиків при експорті, імпорті, інвестуванні;
 • при Сумській ТПП працює Електровимірювальна лабораторія;
 • Сумська ТПП має свій друкований орган - журнал "Ділові новини".
.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А