СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Перелік документів
Для виконання завдання експертизи та з метою ідентифікації продукції замовник повинен надати оригінали документів щодо об’єкта експертизи або їх копії, засвідчені в установленому порядку, а саме:

 • контракт з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є невід’ємними його частинами;
 • транспортні документи (залізнична накладна (СМГС), міжнародна автомобільна накладна (CМR), книжка міжнародного дорожнього перевізника (Carnet TIR) за потреби, авіаційна вантажна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading) тощо);
 • розрахункові документи (рахунок-фактура (інвойс), специфікація тощо);
 • товаросупровідні документи (відвантажувальна специфікація, пакувальні листи, сертифікат якості тощо);
 • документи про виклик представника постачальника (оригінал листа, якого надіслано факсимільним зв’язком або електронною поштою, копію телеграми з відбитком календарного поштового штемпеля, підтвердження реєстрації телефонограми тощо) – за потреби.

У процесі проведення експертизи може виникнути потреба в отриманні додаткових документів та матеріалів експертизи, які замовник повинен надати на вимогу експерта.

До документів, складених іноземною мовою, обов’язково додають засвідчені в установленому порядку переклади українською (допускається російською) мовою.

Бланк заявки на проведення експертизи

Код УКТ ЗЕД

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) побудована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу і використовується Митним органами України для класифікації (кодування) товарів при митному оформленні.

УКТ ЗЕД є невід'ємним доповненням до Закону України «Про митний тариф України» від 19.09.2013 року № 587-VII, який вступив в дію з 01.01.2014 року.

Експертний висновок Палати необхідно для:
 • оформлення вантажних митних декларацій та сертифікатів походження товарів
 • оформлення ліцензій Міністерства економіки та дозвільних документів Міністерства екології
 • реєстрації зовнішньоекономічних контрактів
 • реєстрації виробів медичного призначення та лікарських препаратів
 • заповнення податкової звітності та в інших випадках
Точне визначення класифікаційного коду дозволяє:
 • правильно визначити ставку мита і розміри додаткових податків (ПДВ, акциз) і інших платежів
 • визначити режими експорту-імпорту товарів
 • зіставити митні тарифи і статистичні дані по зовнішній торгівлі
Заявка на визначення коду УКТ ЗЕД

Визначення коду ДКПП

Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП) є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно c постановою Кабінету Міністра України від 04.05.93 р №326 «Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики».

Об'єктом класифікації в ДКПП є продукція та послуги, створені в результаті всіх видів економічної діяльності. Від правильного визначення коду по ДКПП для Вашої продукції залежить набір вимог для її виробництва. Не існує таких товарів, які б не мали коду ДКПП.

ДКПП використовується:
 • всі суб'єкти господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні
 • органах центральної та місцевої виконавчої влади
 • фінансовими органами
 • органами статистики

Заявка на визначення коду ДКПП

Проведення експертизи встановлення виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг підприємством, розташованим на території України з наданням висновку експерта

Заявка на отримання Висновка

Перелік документів, що подаються із заявкою


Додаткова інформація за телефоном: (0542) 77-10-04

e-mail: sumskayatpp@gmail.com

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А