СУМСЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА


Послуги зі штрих-кодування

ЗА ШТРИХ-КОДОМ – ДО СУМСЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ

Кожен виробник зацікавлений в тому, щоб його продукція якнайшвидше знайшла свого споживача. На шляху до нього продукція проходить декілька етапів – складування, перевезення, розподілу і реалізації. Забезпечити ефективну роботу на всіх етапах допомагає якісне маркування продукції штриховими кодами. Оформити пакет документів із штрихового кодування вам допоможуть у Сумській торгово-промисловій палаті.

Штрих-код – це практичний інструмент, завдяки якому здійснюються облікові операції під час постачання і продажу товарів. Він являє собою послідовність чорних та білих смуг, що передають деяку інформацію в зручному для зчитування технічними засобами вигляді. Присвоєнням штрих-кодів займається міжнародна некомерційна і неурядова організація – Асоціація EAN, створена у 1977 році. В Україні її функції здійснює Асоціація Товарної Нумерації «ДжіЕс1 Україна» (до 20.12.2006 р – «ЄАН-Україна»), створена у вересні 1994р.

Система GS1 є інтегрованою системою всесвітніх стандартів, яка забезпечує точну ідентифікацію товарів, послуг і торгових партнерів. GS1 створена для удосконалення процесів ідентифікації та обліку, ефективної організації інформаційних потоків. Дана система застосовується в багатьох виробничих галузях, зокрема, у громадському секторі та торгівлі.

Послуги зі штрих-кодування Регіонального центру GS1 Ukraine.

Низка нормативних документів України передбачає обов'язкове маркування товарів штриховими кодами. Зокрема, обов'язковому маркуванню штрих-кодами підлягають алкогольні напої та тютюнові вироби, лікарські засоби, зразки аудіовізуальних творів та фонограм, інші товари. Необхідність наявності штрих-коду товарів обумовлюється також потребами сучасних підприємств оптової та роздрібної торгівлі. У цих випадках штрих-код стає практичним інструментом автоматизації облікових операцій при поставках і продажах.

Єдиним в нашому регіоні офіційним представником системи Глобальної Системи товарної нумерації GS1 Ukrainе є Сумська торгово-промислова палата. Штрих-код, присвоєний товару Асоціацією GS1 Ukrainе, буде дійсний у будь-якій країні світу (за винятком номерів обмеженої циркуляції). Учасником Асоціації GS1 Україна можуть виступати як юридичні особи, так і фізичні особи-підприємці.

Оформлення вступного пакету документів зі штрихового кодування товарів.

Згідно з нормами Глобальної Системи товарної нумерації підприємства, які бажають застосовувати штрих-коди для нумерації, ідентифікації та автоматизованого зчитування інформації про товар, мають стати членами національної організації GS1 Україна. Пакет вступних документів, необхідних для отримання штрих-кодів, можна отримати в регіональному центрі штрих-кодування в Сумській торгово-промисловій палаті. Він включає: договір, додаткову угоду до договору, реєстраційну картку учасника системи GS1 Україна (до неї вноситься інформація про юридичну та поштову адресу виробника товару, статистичні дані, інформація про товар згідно ДСТУ, ТУ тощо), заявку на присвоєння штрих-коду.

Додаткова угода визначає можливість надання пільг на сплату вступного та членських внесків для учасників GS1 Україна.

Присвоєння штрих-коду продукції дійсним членам Асоціації «GS1 Україна».

Експерти регіонального центру штрих-кодування GS1 Україна здійснюють всі процедури, необхідні для отримання штрих-коду, протягом 7 днів з моменту підписання договору.


Присвоєння Глобального номера розташування – GLN.

GLN-номер використовується для ідентифікації будь-якого об'єкта (фізичної або юридичної особи), який відіграє певну роль у процесах постачання і використовується при електронному обміні даними, що передбачають використання стандартних електронних повідомлень.

Кожне підприємство-учасник системи GS1 має як мінімум один Глобальний номер розташування, який ідентифікує його як юридичну особу. У разі необхідності, підприємство може отримати кілька кодів розташування.

Заявка на присвоєння кодів

Заявка на вступ з присвоєнням кодів

Додаток 2 на присвоєння коду

За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.: (0542) 77-10-04

та на e-mail: rc_barcode@cci.sumy.ua

.
© Сумская торгово-промышленная палата
e-mail: chamber@cci.sumy.ua,   2006 - 2016 гг
Разработка сайта - Мэджик А